Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder og observationer fra Fanøs natur oktober 2014

På denne side kan du gennem indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, 
man kan få i Fanøs natur oktober 2014.
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.
Klikker du på det gule feltunder billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, 
hvor du kan få yderligere oplysninger om billedets indhold.

Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.

Du kan se fotos tage de sidste tre år i Fanøs natur ved at klikke på årstallene her: 20112012 og 2013Kustodetæge i sommerhus på Skovsletten. Foto Nick Nyland.
Kustodetægen er nyligt indvandret til Danmark.


Havlit i Nordbys havn. Foto Kim Fischer.


Knivmuslinger på Stranden. Foto Anke Böhm.


Folk på Stranden. Foto Anke Bøhm.


Østerhede nord for Sønderho. Foto Karen Boel Madsen.


Et sted på fanøs heder. Foto Karen Boel Madsen.

Høneengen. Foto Karen Boel Madsen.

Islandsk ryle. Foto Karen Boel Madsen.

Krikænder ved Kjeldsand. Foto Karen Boel Madsen.

Skovsti ved Sønderho. Foto Karen Boel Madsen.

Skovparti fra Fanø. Foto Karen Boel Madsen.

Væltede træer i skoven. Foto Karen Boel Madsen.

Bygeskyer over Fanø.. Foto Karen Boel Madsen.
I oktober måned regnede det 17 dage. Ikke så meget på Fanø, men andre steder fik megen regn.

Sortkrager. Foto Karen Boel Madsen.

Kalvekrog ved Sønderho. Foto Karen Boel Madsen.

Knippe-svovlhat. Foto Karen Boel Madsen.

Husrødstjert trække nu igennem Fanø Den kan findes i sommerhusområdet og i byerne. Foto Kim Fischer


En gammel spurvehøg ud af de 29 spurvehøge, som trak forbi Sønderho den 29. oktober. Foto Kim Fischer


Gammel havørn ved Sønderho. Foto Kim Fischer.
Der var tre havørne ved  Sønderho den 29. oktober.


Man er startet på udgravningerne til Sønderho Strandsø her i oktoiber. Foto Kim FischerSandløbere på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.


Sovende sandløbere på Fanø Strand. Foto Søren Vinding.Stor præstekrave søger føde i bevoksningen på Fanøs strand.


I dette efterår er der drevet mange døde sæler ind på Fanøs strand. De dør af en slags fugleinfluenza.
Det giver imidlertid mad til sortkragerne. Foto Søren Vinding.


Hønens tagrørsump. Foto Anke Berg-Mähler.


Sandriller på vaden. Foto Anke Berg-Mähler.


Sønderho set fra Hønen. Foto Anke Berg-Mähler.


Udsigten fra Hønen mod nord. Foto Anke Berg-Mähler.


Strand-sennep med blomst i oktober 2014. Foto Anke Berg-Mähler.


Nærbillede af blomstrende strand-sennep i oktober. Foto Anke Berg-Mähler.


Udsigten fra Sønderho strand ud over verdensnaturarvsområdet. Foto Anke Berg-Mähler.
Vadehavet er nu udnævnt til Verdensnaturarv af UNESCO.Vadehavet ved Fanø. Foto Anke Berg-Mähler.
Vadehavet er nu udnævnt til Verdensnaturarv af UNESCO.


Mælkebøtten blomstre endnu i oktober 2014. Foto Anke Berg-Mähler.


Vandløb ud over stranden ved Sønderho. Foto Anke Berg-Mähler.


Udsigt fre Sønderho strand mod klitterne. Foto Anke Berg-Mähler.


Silhuetter på Fanø. Foto Anke Berg-Mähler.


Fanøs klitter. Foto Anke Berg-Mähler.

Ved Sønderho sydstand på vej mod Hønen. Foto Anke Berg-Mähler.


En mstrandeng på Fanø. Foto Anke Berg-Mähler.


Kvistlav. Foto Anke Berg-Mähler.


Korsedderkop. Foto Anke Berg-Mähler.


Golfbanen. Foto Anke Berg-Mähler.


Edderkopspind. Foto Anke Berg-Mähler.


Stor kæmpeparasolhat. Foto Anke Berg-Mähler.


En efterårsbebuder, Streg Enebærnålemåler (Thera juniperata). Foto Nick Nyland.
 "Streg" hentyder til den skrå streg op mod forvingehjørnet. Bagvingerne er lyse og ensfarvede.
Flyver september til november. Udbredt og almindeligt forekommende.

FanøNatur har siden fået denne kommentar fra Nick Nyland om Streg enebærmåleren på billedet overn over:

"Den 21. oktober slog enebærmåleren sig ned på min husgavl på Skovsletten. Besynderligt, da der iflg. Søren Vinding findes mindre end en håndfuld enebærbuske på Fanø og næppe nok til, at en bestand af enebærmålere kan overleve. Forklaringen er formentlig, at måleren er kommet med som blind passager i en sæk med lærketræsbrænde, som jeg ugen forinden transporterede fra Søllerød til Skovsletten. Sækken blev sat i et skur kun få meter fra findestedet. Alternativt er måleren blæst over fra fastlandet, hvor den en almindelig. Men så er det jo sært, at den har vovet sig helt ud til Skovsletten i stedet for at finde et bevokset område på vejen. Det er som bekendt ikke sjældent, at dyr uforsætligt bortføres hjemmefra og bringes ud i verden. Sommerfugle blæser til DK fra Sverige og Tyskland, edderkopper ankommer i bananklaser, knivmuslinger med ballastvand fra Amerika osv."


Islandsk Ryle er ved at ordne sine fjer på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.
Se flere billeder af dette ved at klikke her


Den store og måske stygge stormmåge på vej hen over et vandløb på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.


Torben Breckling Christensen har fundet og fotograferet denne flotte Gulbæltet Slørhat på Fanø.
er første gang den er fundet i Sydvestjylland til stor overraskelse for mange svampekendere.
Den skulle slet ikke være i Fanø Klitplantage.
Den er kun fundet 32 gange tidligere i Danmark.


Bramgæs på vej til Skideneng ved Nordby. Foto Søren Vinding.Hvid Vipstjert får blæst lidt rundt på fjerene på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.


En ganske almindelig Almindelig Ryle på Fanøs strand. Foto Søren Vinding
Almindelig Ryle er én af de almindeligste trækfugle på Fanø lige nu.


Purpurvæbnerhat. Foto Daniel Baur.


Brun Kamfluesvamp. Foto Daniel Baur.


Sikkert svovlhatte. Foto Daniel Baur.

Støvbold - måske krystal eller høj støvhold. Foto Daniel Baur.

Slørhat - måske kanelslørhat. Foto Daniel Baur.
Mange slørhatte er meget giftige.

Skørhat - højst sandsynligt prægtig skørhat. Foto Daniel Baur.

Rød fluesvamp. Foto Daniel Baur.

Porresvamp på gammel træ. Foto Daniel Baur.

Lav på Fanø. Foto Daniel Baur.

Bægerlav. Foto Daniel Baur.

Poresvampe på en gammel birk. Foto Daniel Baur.

En gammel træstamme med et hul. Foto Daniel Baur.
Se hvad der gemmer sig i hullet på næste billede.

Man skal altid give sig god til til at kigge efter detaljerne, når man er i naturen. Foto Daniel Baur.
Se billedet ovenover.

Almindelig røllike blomstrer endnu - den 12 oktober -  på Halen. Foto Søren Vinding


Sitkagranen står med mange kogler nu - her ved Albue fuglekøje. Foto Søren Vinding.Islandske ryler i noget højt græs på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.


Sangdrossel i Fanøhave. Foto Mogens Munk Nielsen.


Der blev holdt fællesmøde på Søjorden i dag. Foto Janie Viig Jepsen.
Skarv, Svartbag, Sølvmåge og sæl.


Sortgrå ryle på Fanøs strand. Foto Søren Vinding.

Sortgrå Ryle. Foto Søren Vinding.


Bjergvipstjert ved en gård i Rindby. Fuglen er på træk. Foto Søren Vinding.


Klit-natlys fotograferet den 3. oktober, hvor Sønderho Strandsø blev igangsat. Foto Søren Vinding.


Alm. Gedeblad. Melbjergdal Plantage. Sen blomstring pga. den varme og solrige sensommer. 
Blomsterne i klasen har hver fem kronblade. De fire er sammenvokset, mens det femte danner en underlæbe.
Det er ikke forundt ethvert insekt at få snabelen ned i bunden af de 4-5 cm lange tynde kronrør og hente honning.
 Ligustersværmeren er en af de få udvalgte med en tilstrækkelig lang snabel.
Foto og tekst. Nick Nyland.


Islandsk Ryle på Fanøs strand. Foto Nick Nyland.


Sent blomstrende Strandasters fra Halen. Foto Nick Nyland.


Hvidbrynet Løvsanger fra i dag ved Børsen i Sønderho. Foto Kim Fischer.
En asiatisk lille smuk sanger, som dukker op i oktober.


To farvemærkede dværgryler Rindby Strand i går er mærket i Møre & Romsdal i Norge 5/9 og 17/9, 800 km. NNV for Fanø.
De trækker videre til Vestafrika for at overvintre. Foto Kim Fischer. Se også billedet herunder.
Der er iflg. Dansk Trækfugleatlas aflæst 8 dværgryler i Danmark, som er ringmærket i udlandet. Siden er der kommet tre mere til fra Fanø.

Kanadagås  over Fanø. Foto Kim Fischer.


Sortgrå Ryle. Foto Kim Fischer.


Sølvhejre. Foto Kim Fischer.


Sangdrossel. Foto Kim Fischer.


Dværgfalk. Foto Kim Fischer.


Vandrefalk. Foto Kim Fischer.


Ringdrossel. Foto Kim Fischer.


Dværgryle. Foto Kim Fischer.


Huldue. Foto Kim Fischer.


Bramgæs på Grønningen den 6. september. Foto Søren Vinding.
Der var gåsedag på Fanø denne dag. Se de efterfølgende billeder.
Kim fisher meldte og knap 6000 gæs, som trak over Fanø denne dag.
Se også billederne fra oktober 2013 ved at klikke her.. Der var gæssene på Fanø den 13. september


Bramgæssene går på vingerne på Grønningen. Foto Søren Vinding.


Bramgæssene begynder at fylde himlen på Grønningen. Foto Søren Vinding.


Så er bramgæssene oppe at flyve. Foto Søren Vinding.


Bramgæssene trækker langs grønningkanten mod pakhusbanken. Foto Søren Vinding.


Sådan ser en Bramgås ud. Foto Søren Vinding.


Mellemkjove ved bevoksningen på Fanø Strand. Foto Henning Simonsen.


Mellemkjove ved bevoksningen på Fanø Strand. Foto Henning Simonsen.


Leucistiske (hvidfarvet) allike fra havnen. Foto John Toft.


Skærpiber i plantebæltet på stranden. Foto Søren Vinding.


Bjerglærker på stranden. Foto Søren Vinding.


Bjerglærker i plantebæltet på stranden. Foto Søren Vinding.


Bjerglærker i plantebæltet på stranden. Foto Søren Vinding.


Almindelig Ryle i plantebæltet på stranden. Foto Søren Vinding.


Almindelig Ryle flyvende rundt i plantebæltet på stranden. Foto Søren Vinding.


Ung Thorshane på Fanøs strand. Foto Steen E. Jensen.


Ung Thorshane på Fanøs strand. Foto Steen E. Jensen.
På vej i luften.


Ung Thorshane på Fanøs strand. Foto Steen E. Jensen.
Og så kom den op.
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Dansk Ornitologisk Forening
NaturSydvest
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion