Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder og observationer fra Fanøs natur april 2014

På denne side kan du gennem indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, 
man kan få i Fanøs natur april 2014.
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.
Klikker du på det gule felt under billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, 
hvor du kan få yderligere oplysninger om billedets indhold.

Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.

Du kan se fotos tage de sidste tre år i Fanøs natur ved at klikke på årstallene her: 20112012 og 2013Sandløbere ved Fanøs strand. Foto Søren Vinding.
I maj måned er Fanøs Nordsøstrand det sted i Danmark,
hvor man finder den største koncentration af sandløbere.


Sandløbere ved Fanøs strand. Foto Søren Vinding.
Der har været talt helt op til 5000 sandløbere på Fanøs Norsdøstrand i maj måned.


Sandløbere ved Fanøs strand. Foto Søren Vinding.


Helt nye kogler fra Sitkagran i FanøKlitplantage. Foto Søren Vinding.Sivhjulspinder. Foto Søren Vinding.


Sivhjulspinder. Foto Søren Vinding.
Som billedet viser, kan Sivhjulspinder være meget sulten.


Larve af Brun Bjørnespinder. Foto Søren Vinding.


Bakke-Forglemmigej fra en klit ved Fanø Nordsøstrand. Foto Søren Vinding


En kystskrænt nord for Pakhusbanken. Foto Anne Boyhus.
Umiddelbart skulle man ikke tro, der gemte sig noget interessant her, men
prøv at stille næsen ned ved skrænten, så skal i se eller rettere lugte.
Se næste billede.


Malurten gemmer sig ved kystskrænten ovenfor. Foto Anne Boyhus.
Planten dufter dejligt, hvis man gnider den mellem fingrene og så giver den en god snaps.


Rødstjert er nu ankommet til Fanø. Foto Kim Fischer.
Sorthovedet måge over Halen. Foto Kim Fischer.
Den yngler ikke på Fanø men ved Sneum engsø.


En flok kvækerfinker over Halen. Foto Kim Fischer.
Den 21. april talte Kim 2250 kvækerfinker trækkende over halen.
Samme dag var der også 240 ringdrosler, som trak forbi.

Skestork ved Halen. Foto Kim Fischer

Dyndløber fra området omkring Annesdals Bjerg ved Fanøs østkyst..
Denne sjældne bille er fotograferet af Mette Hofman Bøegh,


Så er den Hvidbrystede Præstekrave også kommet til Fanø. Foto Casper Jensen.
Denne præstekrave er én af Danmarks sjældne ynglefugle og Fanø er ét af dens ynglesteder.
Derfor har miljøministeriet bedt Fanø Kommune specielt at tage sig af denne fugle i deres naturforvaltning.
Den yngler på Fanøs strand.
Læg mærke til, at den ene fugl er ringmærket. Vi arbejder på at finde ud af mere om denne ring.Piletræerne blimstrer nu. Mange insekter har gavn af det megen pollen. Foto Søren Vinding.


Mælkebøtte ved vejkant i Nordby. Foto Søren Vinding


Landsvale fotograferet ved Klingebjergvej den 18. april af Søren Vinding og Mads Kjeldsen.


Én af de rovfugle, man ser oftest over Fanøs våde områder er rørhøgen.
Her er den fotograferet ved Fanø Nordsøstrand af Søren Vinding


Det er ofte mulig at se skestork fra Klingebjergvej lige nu. Foto Søren Vinding.
Kig mod vandet. 


Brun Sandspringer har fanget en myre, som den er ved at spise. Foto Søren Vinding.
Sandspringerne er et meget grådigt indsekt. Se om det ved at klikke på det gule felt.


Månen var flot og fuld igen her i april. 
Denen gang fotograferet af Karen Boel Madsen mens den står op over Halen.


Flipkrave er en meget tidlig forårsblomst i Fanøs klitter. Foto Søren Vinding.


Ringdrossel i træ ved Pælebjerg. Foto Kim Fischer.Ringdrossel. Foto Kim Fischer.


Sø syd for Pælebjerg på Fanø. Foto Kim Fischer.


I søen kunne de første grågæslinger ses den 12. april. Foto Kim Fischer.


Rørhøg på vej med Redemateriale. Foto Torben Breckling Christensen.
Øverst flyver hunnen med redmaterialet og nederst flyver hannen lig over fyrrebusken.


Rørhøgen yngler i Fanøs store Rørområder some her. Foto Torben Breckling Christensen.


Fanøs natur er fuld af små vandhuller i hyggelige biotoper.
Denne fra i nærheden af Pælebjerg er fotograferet en tåget dag af Anne Boyhus.


Fanøs natur er fuld af små vandhuller i hyggelige biotoper.
Denne fra i nærheden af Pælebjerg er fotograferet en tåget dag af Anne Boyhus.


Udruget æg eller æggerøveri. Foto Anne Boyhus.


Gråsæler på Langejord. Foto Kim Fischer.
Kim talte 83 gråsæler og 90 spættesæler i dag den 7. april 2014.
Det er mange flere end normalt.


Gråsæler på Langejord. Foto Kim Fischer.
Se ovenover.

Stålorm funder nær Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Karen Boel Madsen.
Se billedet herunder.


Når en stålorm tages op, kan den afkaste halen. Det bruges som en forsvarsmekanisme.
Den afkastede hale "spræller" nemlig, så fuglens opmærksomhed rettes mod halen i stede for stålormen.
Stålormen lever videre uden hale og måske vokser der en lille erstatning ud. Foto Karen Boel Madsen.
Se billedet ovenover.Råge på engen ved Klingebjergvej. Foto Søren Vinding.


Når man alligevel skal have fat i hende, så kan man da lige så godt gøre det før, man når vandhullet.
Foto Søren Vinding.


April startede med mange tågede morgner. Grågås over gåsehullerne. Foto Søren Vinding
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion