Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder og observationer fra Fanøs natur juli 2012

På denne side kan du genenm indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, man kan få i Fanøs natur juli 2012.
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.Klikker du på det gule felt under billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, hvor du kan få yderligere oplysninger om billedets indhold.

Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 
 

Østersskal. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
 

Vild Kanin. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
 
Gople. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Østersømusling. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Spejlinger i vand. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Sæler på Søjorden i Nordby havn. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Strandsand. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Strandkrabbe. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Strandens nye klitter. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Bilspor på stranden. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Sol og strand. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Stormflodssøjlen i Sønderho. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Slangestjerne. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Sepia skal. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Sandfygning. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Mønster i sandet. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
 
Rådyr ved sommerhuset. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Rosa Rogusa eller rynket rose. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Pælebjergsøen. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
 
Liv i Pælebjergsøen. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Fisk i Pælebjergsøen. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Opslyl på Stranden. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Vandmand. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Kongepen. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Knivmusling. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Fodspor i sandet. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Blåmusling med Ruer. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Bilspor på stranden. Foto Thomas Bohlmann, Minden Tyskland.
 
Ræv på Nonboevej. Foto Celina Karlsson.
 
 

Akvarel fra Bjerges leje af Jørgen Kjærgaard, Silkeborg.
 
 

Så er hedelyngen i blomst, i hvert fald ude ved  ”de gamle vindmøller”.
Ikke de store mængder, men det var, hvad jeg fandt d.d. 14. juli. Foto Anne Boyhus.
 
 
NaturOBS:
Dato
17.juli 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Grønningen
Observatør:
Anne og Henrik Boyhus
Andet:
En totaloplevelse! Vi kom gående ude på Grønningen ved ”de gamle vindmøller”, og kunne hurtigt i kikkert se, at der nord for åen sad en stor rovfugl. Der var en del aktivitet, bla fløj en musvåge frem og tilbage og dykkede nogle gange på stedet. Ind imellem kom der så denne meget større fugl et par meter op i luften, men så var den nede igen. Mens vi nærmede os langsomt, observerede vi tillige nogle kragefugle samt nogle viber, alle med høj stemmeføring. Pludselig lettede den store rovfugl og fløj ca 300 m. østpå, hvor den satte sig. Vi nærmede os, men den sad roligt og fulgte med i, hvad der skete hele horisonten rundt, bla landede en flot fiskehejre ca 150 m. fra den, helt udramatisk…. Så fik den nok af vores selskab og lettede. OG så skete det, der gør denne naturoplevelse til en af de absolut største for os: den fløj i en flot bue rundt og hen imod os, samtidig med at den dalede nedad. Det endte med, at den passerede os i en højde af ca 10 m. og en afstand ca 15 m. fra os; så satte den atter kursen mod nordøst og landede langt ude på Grønningen. Der blev den siddende så længe, vi kunne følge den på vor vej hjemover.
 
For ca 14 dage siden fandt Henrik en død kalv i åen omkring det sted, hvor ørnen først sad. Han adviserede ejeren, der dog ikke fandt dyret, men vores hund fandt i dag et par knogler med en hov på, så måske er der en god forklaring på, hvorfor en havørn er så standhaftig mht opholdssted.
 

Steppehøg over Rindbys marker den 29. juli 2012. Foto Søren Brinch.
Steppehøgen er en meget sjælden gæst i Danmark.
 
 

Rådyr. Foto Martina Hartmann. 
 
 

Ræv på stranden. Foto Martina Hartmann.
 
 

Ræv på stranden. Foto Martina Hartmann.
 
 

Nøkkeroser. Foto Martina Hartmann.
 
 

Foto Martina Hartmann.
 
 

Fasan. Foto Martina Hartmann.
 
 

Eremitkrebs i Konksnegl. Foto Martina Hartmann.
 
 
Fotografen Kirsten Kretschmerskriver: Wir haben uns sehr gefreut, den Fuchs am Pælebjerg zu treffen.
 
 
Sandrandøje på Ssandflod Hede. Foto Per Alnor Kjær.
 
 

Fotografen Kirsten Kretschmerskriver: Wir haben uns sehr gefreut, den Fuchs am Pælebjerg zu treffen.
 
 

Klokkelyng. Foto Søren Vinding
 
 
Klokkelyng et par dage efter. Foto Søren Vinding
 

Gul Vedrovflue fra Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding.
En forholdsvis sjældent insekt, der gnasker andre insekter, men også godt kan lide at sole sig som her.
 
 
Svampetur på ferien. Foto Søren Vinding
 
 
 

Tornirisk på kvæghegnet sydvest for Skovlegepladsen. Foto Søren Vinding
 
 

Almindelig Kantarel. Foto Søren Vinding.
Man kan få beskidte negle, når man er i Fanøs natur.
 
 

Benbræk på Øster Hede ved Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Søren Vinding
 
 

Én af Fanøs sommergæster har mødt denne ræv. Foto Svend Bosse
 
 

Sønderho Gl. Fuglekøje - et af de gode mødesteder i Fanøs natur. Foto Søren Vinding
 
 

Smalbladet Timian. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
 

Strand-Mandstro. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
 
Strand-Mandstro. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Strand-Mandstro. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Strand-Krageklo. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Strand-Krageklo. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Strand-Arve. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Strand-Tusindgylden. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Stor Skjaller. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Rynket Rose. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Rødkløver. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Kællingetand. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Knavel. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Klit-Stedmoderblomst. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Klit-Stedmoderblomst. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Blæreamelde afblomstret. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Kurvblomst. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Eng-Rødtop. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Blåmunke. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Bakke-Nellike. Foto Torben Garmer 22. juli.
 
Brun Sandspringer. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Brandbæger. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 
Græshoppe. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Gråænder i Sønderho Gl.Fuglekøje. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Lasse med et strå med Mosebølle. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Bægerlav. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Prægtig Skørhat. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Kurv med Prægtig Skørhat og Almindelig kantarel. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Skarnbasse. Foto Lasse Schou Vinding.
 
 

Vellugtende Kamille på Kallesbjergvej i Nordby. Foto Søren Vinding
 
 

Gul Okseøje på Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding
 
 
Barberforstand eller Finbladet Vejsenep på Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding
 
 

Søen ved Pælebjerg - et af de gode steder at besøge på Fanø. Foto Søren Vinding
 
 

Kveller på vaden sammen med lidt Vadegræs. Foto Torben Breckling Christensen.
 
 
Almindelig Guldgaffel kan findes nu. Foto Torben Breckling Christensen
 
 
Almindelig Brunelle ved Pælebjergsøen. Foto Søren Vinding
 
 

Stor Blåpil æder et insekt på bænken ved Pælebjergsøen. Foto Søren Vinding
 
 

Stor Blåpil, når den hviler sig på bænken ved Pælebjergsøen. Foto Søren Vinding
 
 
"Musvåge – den sad lige så stille og iagttog den første Sorte Sol, jeg har set i år…..
Og så satte den af sted, direkte mod den Sorte Sol.
Det var interessant at se forskellen i farverne på ryggen og undersiden."
Skriver fotografen Anne Boyhus, da hun sendte dette billede til FanøNatur
 
 

Ung solsort han på myrejagt i Sønderho. Foto Per Alnor Kjær.
Ung han, fordi vinger og hale er næsten sorte. Ung hun har brune vinger og hale.
 
 

Gammel Tornsagner ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 6 juli i Sønderho
 
 
Smutugle fotograferet i et vindue af Søren Vinding.
Smutuglen er en natsommerfugl med karryfarvede bagvinger, som ses i flugten.
 
 

Smuk Perikon gror et enkelt sted på Fanø. Foto Søren Vinding
 
 

Rødben fotograferet lige i det øjeblik, den udstøder sit karakteristiske kald af Søren Vinding.
Bemærk struben er helt tyk. Der skal luft til, når det kraftige kald skal ud.
Og så har denne almindelige vadefugl været ude i mudret.
 
 

Strandskadelægger an til landing. Foto Søren Vinding
 
 

Almindelig Gærde-Valmune i en Fanøhave. Foto Søren Vinding
 
 

Honningbi på vej til tidselblomst i Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Søren Vinding
 
 

Larver fra sommerfuglen, Dagpåfugleøje, på Stor Nælde i Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Søren Vinding
 
 

Ager-Tidsel i bomst. Foto Søren Vinding
Når bladene med torne er væk, ser den da flot ud.
 
 
Vejrandøje - én af Fanøs helt specielle sommerfugle. Foto Viktor Mølsted.
Den findes spredt over hele landet, men på Fanø er den almindelig.
 
 
Spættet sæl med unge på Søjorden i Nordby havn. Foto Viktor Mølsted.
OBS: De næste tre billeder er en fotoserie.
 
 

Spættet sæl med unge på Søjorden i Nordby havn. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Spættet sæl med unge på Søjorden i Nordby havn. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gråænder i Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Søren Vinding
 
 

Grønbenet Rørhønekylling i Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Søren Vinding
 
Gærdesanger unge ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær i Sønderho den 1. juli 2012
 

Blåfugl. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gyvelblomst. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Hættemåger ved SønderhoFoto Viktor Mølsted.
 
 

Nældens takvinge. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Rovfluer. Foto Viktor Mølsted
 
 
Morgenhimmel over Fanø. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Skov-Løg. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Fugle og natur
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion