Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder og observationer fra Fanøs natur juni 2012

På denne side kan du genenm indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, man kan få i Fanøs natur juni 2012.
 
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.Klikker du på det gule felt under billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, hvor du kan få yderligere oplysninger om billedets indhold.

 
Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 
 

Sandløber fra Sørens Jessens Sand 10. juni 2012. Foto Kim Fischer.
Se hvor den er ringmærket på kortet herunder.
 
 

Kim Fischer tog den 10. juni et billede af en ringmærket Sandløber på Søren Jessens sand.
På kortet kan du se, hvor den er ringmærket i Mauritanien, Vestafrika
.
Kim Skriver: Den blev mærket 24. november 2008 i Mauretanien.
Den er yderligere aflæst i Mauretanien 2009 og 2010, så det er her den overvintrer.
Formodentlig en sibirisk ynglefugl.
 
 
Den op til en meter høje Kær-Tidsel blomstrer nu i Fanøs vådområder. Foto Søren Vinding
 
 

Jørgen Sønder fra TV Fanø har sendt os denne videooptagelse af Gråspurve,
som benytter Jørgens "swimmingpool."
Se om gråspurven ved at klikke her.
 
 
 

Blomsterflue. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Insekter. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Landsvalerne drikker flyvende. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Firplettet Libel. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blå Libel hun. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blå Libel hun. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Mågeflok ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rådyr. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Regnbue over strandengen ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Revling har sat bær. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørhøg han - én af Fanøs almindligste rovfugle. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørspurv hun. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Badetur. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Skovløg. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Klitperlemorssommerfugl. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Klitperlemorssommerfugl. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Tækkeplads. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Moshumle - én af Fanøs humlebier. Foto Søren Vinding
 
 
Finbladet Vejsennep ved Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding.
Opgravningerne til fjernvarmerør har vetydet en ændret plantevækst ved Kallesbjergvej
bl.a. er der nu tre slags vejsennep langs vejen. Finbladet er den ene.
 
 

Skivekamille ved Kallesbjergvej i Nordby. Foto Søren Vinding.
Skivekamille har fået sit navn, fordi den mangler de hvide randblomster.
Den dufter som kamille te.
 
 

Spurvehøg i have på Gammel Postvej. Foto Jørgen Sønder
 
 

Et par sælunger - Hylere - på Fanøs strand. Foto Bjørn Gudmundsen.
 
 

Gulirisk han syngende i sommerhusområdet ved Sønderho. Mobilfoto af Per Alnor Kjær.
Gulirisken er ikke normalt en fugl i Danmark. Den ses længere mod syd.
 
 
Korn-Valmue på Kallesbjergvej i Nordby. Foto Søren Vinding
 
 

Rørsanger. Foto Søren Vinding
 
 
Mose-Troldurt. Foto Torben Garmer
 
 

Smalbladet Kæruld. Foto Torben Garmer
 
 

Klokkelyng. Foto Torben Garmer
 
 

Kællingetand. Foto Torben Garmer
 
 

Fyr. Foto Torben Garmer
 
 

Fløjelsgræs. Foto Torben Garmer
 
 

Fløjlsgræs. Foto Torben Garmer
 
 

Engelsgræs. Foto Torben Garmer
 
 

Kær-Tidsel - en meterhøj tidsel fra Fanøs våde områder. Foto Søren Vinding
 
 

Mose-Troldurt. Foto Carl Marckmann
 
 

Blæresmelde. Foto Carl Marckmann.
 
 
Blomstrende strandeng ved Sønderho den 3. juni. Foto Per Alnor Kjær
 
 

Ungarnsk Vejsennep fra Kallesbjergvej i Nordby. Foto Søren Vinding.
Planten spirer frem, hvor man har grave fjernvarmeledning ned.
 
 

Krumhals mellem Aspargens og kartofler i en Fanøhave. Foto Søren Vinding.
Krumhals anses for en ukrudtsplante, men kig nærmere på den. Den er spændende.
 
 

Naturpleje i Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding
Klik på billedet for at se det stort.
 
 
Udsigten fra Mågekolonien i Fanø Klitplantage mod Nordsøen. Foto Søren Vinding
Klik på billedet for at se det stort.
 
 

Tranebær blomstre lige nu på Fanø. Foto Søren Vinding.
På billedet ses både blomster og den første bærsætning.
 
 
Hundegræs er en almindelig græsart på Fanø. Foto Søren Vinding
Hundegræs vokser i de såkaldte knæ på græsstænglen. Når en plante skal gro, så behøver den sukker.
Det er der meget af i græssets knæ. Har du en sød tand, kan du pleje den ved at tykke på Hundegræs knæ.
 
 

Harekløver. Foto Søren Vinding.
Harekløver kan tørres, så den holder sig hele vinteren. Den skal så plukkes nu.
 
 

Orkideen Plettet Gøgeurt. Foto Søren Vinding
 
 

Blå Libel. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørhøg han. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blå Libel. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rådyr lam på afveje. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Almindelig Kællingetand. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Kornblomst. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Vibeunge. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Krage på kravletur - ikke i Ukraine eller Polen men Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Bittersød Natskygge. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Landsvale. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Honningbi på vej til Bittersød Natskygge. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Honningbi. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Honningbi. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gul Iris. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Butsnudet frø. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blomsterflue. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Bille. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blomstereng ved Klingebjergvej med Nordby i baggrunden. Foto Søren Vinding
Klik på billedet for at se det i stort format.
 
 

Orkideen Plettet Gøgeurt ved Halen. Foto Søren Vinding.
Orkideer er fredet, så nyd dem i naturen. Lad være med at grave dem op eller plukke dem.
 
 

Én af Fanøs sjældne planter - Mose-Pors. Foto Torben Breckling Christensen.
 
 
Orkideen Kødfarvet Gøgeurt. Foto Søren Vinding.
Orkideer er fredet, så nyd dem i naturen. Lad være med at grave dem op eller plukke dem.
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Fugle og natur
Danmarks Naturfredningsforening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion