Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder og observationer fra Fanøs natur - maj 2012

På denne side kan du genenm indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, man kan få i Fanøs natur maj 2012.

 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.Klikker du på det gule felt under billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, hvor du kan få yderligere oplysninger om billedets indhold.
 
Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 

Bente Bundegård har optaget denen video en tidlig morgen hjemem hos sig selv.
Skru op for din højtaler og nyd en fanømorgen.
 
 

Honningbier samler pollen. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gul Iris. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Honningbi på pollenjagt. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørhøg han. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Solnedgang ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Bogfinke bader. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Bogfinke efter badet. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Blå blomst. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørhøg. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Håret høgeurt står nu i fuld flor i Fanøs klitter. Foto Søren Vinding
Ofte står den lyst gul helt tæt i større mængder.
 
 

Lundsanger i Nordby. Foto Kim Fischer.
Lundsangeren ophjolder sig normalt mod nordøst i Rusland,
men denne fugl har nu været i nordby i et par uger. Sidst den blev set på Fanø var i 1987.
 
 
 
NaturOBS:
 
Dato
27.maj 2012
Art og antal:
Natravn (mindst 10)
Lokalitet:
Fanø Klitplantage
Observatør:
Henning Simonsen
Andet:
 
 
Gulbug synger i en have i Nordby. Foto Søren Vinding.
Gulbugen kaldes også den falske nattergal p.gr.a. dens sang ligner nattergalens.
 
 
Viben - én af Grønningens fugle. Foto Søren Vinding
 
 
Havternen - én af Grønningens fugle. Foto Søren Vinding
 
 
Klyden - én af Grønningens fugle. Foto Søren Vinding
 
 
Stor Præstekrave på Grønningen. Foto Søren Vinding
 
 

Strandskade på Grønningen. Foto Søren Vinding
 
 

Denen Vibe på Grønningen er jeg kommet for tæt på, så derfor er det om at komme væk.
Der er ingen grund til at forstyre dem på ynglepladserne. foto Søren Vinding
 
 
 
NaturOBS:
 
Dato
25.maj 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Fanø Klitplantage
Observatør:
Rasmus Holmboe Dahl
Andet:
 
 

Så er kærulden i fuldt flor på Grønningen.
Billedet er taget den 26. maj af Anne Boyhus
 
 
Årets første solsorteunger er nu ved at være store. Fot Anne Boyhus.
Denne har fået sin første fangst: En rosin.
 
 

Hvidbrystet Præstekrave. Foto Kim Fischer
 
 

Rødrygget Tornskade han. Foto Kim Fischer
 
Sorthovedet Måge. Foto Kim Fischer
 
 

Kærsanger. Foto Kim Fischer
 
 

Farven kan variere meget hos stedmoder, men én ting er sikker: Der bliver altid vist vej til det vigtige.
Almindelig Stedmoder. Foto Søren Vinding
 
 

Kornet Stenbræk ved Vindgafvej i Rindby sommerhusområde. Foto Søren Vinding
 
 
Rødrygget Tornskade 2K hun ved Sønderho Strand. Foto Mikkel Post.
 
 

Hortulan ved Sønderho Ny Camping. Foto Mikkel Post.
 
 

Drosselrørsanger ved Sønderho strand 23. maj 2012. Foto Mikkel Post.
Drosselsrørsangeren er en meget sjælden gæst på Fanø - så sjælden, at den endnu ikke findes i vores naturleksikon.
Den holder normalt til langt mod syd, men har ynglet ved Sønderho Strand før.
 
 

Drosselrørsanger ved Sønderho strand 23. maj 2012. Foto Mikkel Post.
 
 

Bukkeblad på golfbanen. Foto Søren Vinding
 
 

Blomsterstand af Lancet-Vejbred. Foto Søren Vinding
 
 

Skægmejse han. Foto Kim Fischer
 
 

Lundsanger i Nordbyhave. Foto Kim Fischer.
Lundsangeren er en meget sjælden fugl på Fanø.
Det er først 2. gang den er observeret på Fanø. Sidste gang var i 1987
 
 
Gulbug. Foto Kim Fischer.
 
 

Sandløber i sommerdragt. Foto Søren Vinding.
Den er klædt om til den sdste lange rejse mod måske Zakenberg i Østgrønland.
 
 

Ja sådan kan skoven også se ud på Fanø i maj. Torp plantage. Foto Søren Vinding
 
 

Træruin i Torp plantage. Foto Søren Vinding
 
 

Der er spræl i den når et par heste lukkes ud i Fanøs natur. foto Søren Vinding
 
 

Per Alnor Kjær har i dag den 18. maj 2012 genfanget denne gulbug,
han selv har mærket som udvoksen 7. juni 2011, .
Den har altså været i Afrika og tilbage igen minimum 4 gange.
Der er et genfund af en dansk mærket gulbug fra Angola -
7135 km fra det sted i Danmark den blev mærket.
Hvis "min" gulbug også overvintrer i samme område,
har den altså fløjet minimum 28.000 km allerede - det er da også noget...
 

Lægekokleare blomstre nu på engene. Foto Søren Vinding.
En plante fuld af C-vitamin.
 
 

Grønirisk ungfugl ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 17. maj 2012 i Sønderho
 
NaturOBS:
 
Dato
17.maj 2012
Art og antal:
Grønirisk har unger
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Se fuglen ovenover.
 
 

Tornsanger han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 17. maj 2012 i Sønderho
 
 

Tornsanger hun ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 17. maj 2012 i Sønderho
 
 

Portræt af en Sule fra Fanøs strand. Foto Søren Vinding.
Det er ikke normalt, at suler "går i land," så fuglen har nok på én eller anden måde været skadet.
 
 

Almindelig Stedmoder blomstre nu. Foto Søren Vinding
 
 

Sule på Fanøs stand. Foto Søren Vinding
Fuglen havde måske dårlig vinge, men den fløj videre.
 
 

Vild kanin foran sit hul. Fotograferet ved Pælebjergstien af Søren Vinding
 
 

Skestorke på Nordspidsen. Op til 18 er talt. Det tyder på at stedet er vigtigt for de ynglefugle,
som er begyndt at yngle på Langli. De mange loer er fyldt med hundestejler,
som er deres vigtigste føde om foråret.
Uden masser af protein fra hundestejler kan de ikke yngle.
En Vibe mobber den ene! Foto og tekst Kim Fischer
 

Dværgfalk Sønderho Strand. De toppen omkring 1. maj sammen med Engpibertrækket.
Og sjovt gør de det igen om efteråret i slutningen af september. Foto og tekst Kim Fischer
 
 

Dværgmåge Fanø Strand. I Østenvind kan der ses mange på denne årstid.
Fuglene er på vej til Finland/Baltikum. Foto og tekst Kim Fischer
 
 

Lille Præstekrave fra Rindby Strand. Foto Kim Fischer.
Lille præstekrave yngler ikke på Fanø. Læg mærke til den gule øjering.
 
 

Sandterne fra Fanø Nordveststrand. 4 Sandterner på øen den dag.
De kommer hvert år for at tjekke om der er en god Hættemågekoloni, at yngle ved.
Men det er der ikke. Rævene sørger for at rense øen for kolonirugende fugle.
Sandterne er én af Danmarks sjældneste fugle. Foto og tekst Kim Fischer.
 
 
Skestork på Grønningen. Foto Kim Fischer
 
 

Stillits Gammeltoft Enge. Foto Kim Fischer.
 
 

Jesper Ekström har fældet fyrretræ i Nordby. Foto Søren Vinding.
En del af det var fuld af træbukke larver. Det er imponerende, hvad de kan gnave sig igennem.
Da træ ikke indeholder megen næring, så må de spise 2 - 3 år for at blive store nok.
 
 

Der var mange træbukkelarver i Jesper Ekströms brænde. Foto Søren Vinding
 
 

En klyde fra kolonien på Skideneng. Foto Søren Vinding
 
 
Islandske Ryler over Kjeldsand. Foto Viktor Mølsted.
Rylerne er af den nearktiske race, som yngler i Canada.
De skal dog over Island først, hvor de vil raste 3 uger,
inden de flyver over Grønland til ynglepladserne. Bio-oplysninger Kim Fischer
 
 

"Isfugl" - skriver fotografen Viktor Mølsted. Den største af arten, FanøNatur har set,
men her forklædt som Sølvmåge.
 
 

Landsvale. Foto Viktor Mølsted
 
 

Torben Christensen har fundet og fotograferet denne Hætte-morkel i sin have i Nordby
 
 

Hvorfor danser denne Hættemåge ballet på Stranden (se næste billede)? Foto Søren Vinding
 
 

Hættemåge har lige fanget en lille fisk. Foto Søren Vinding
 
 

Foråret dækker op med den hvide dug, og efteråret serverer maden. Foto Anne Boyhus

 
Fugle i haven:
De næste 8 billeder er taget af Per Alnor Kjær i hans have i Sønderho.
Der er mange måder at finde ud af, hvilke fugle, man har i sin have.
Per er professionel ringmærker. Derfor ringmærker han fuglene.
Hvordan finder du ud af, hvilke fugle, du har i haven? Fortæl FanøNatur om det på kontakt@fanonatur.dk


Gærdesanger ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.

 

Broget Fluesnapper hun ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Lille Gråsisken han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Lille Gråsisken han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Rødstjert han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Rødstjert han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Tornirisk han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Tornirisk han ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær den 1. maj i Sønderho.
 
 

Den sjældne fugl i Danmark: Sort Stork var på besøg på Halen. Foto Kim Fischer.
 
 

Temmicksryle ved Stranden. Foto Kim Fischer
 
 

Trane flyver over Sønderho. Foto Kim Fischer
 
 

Rørdrum ved Sønderho Strand. Foto Kim Fischer
 
 

Ringdrosler på Halen. Foto Kim Fischer
 
 

Skovsanger. Foto Kim Fischer.
 
 

Ca 950 Islandske Ryler på vej mod nord over Fanøs strand maj 2012. Foto Kim Fischer.
Fortiden raster der op til 70 000 islandske ryler på Kleldsand inden de trækker mod nord.
 
 

Havørn på Halen. Foto Kim Fischer.
På dagen, hvor dette billede blev taget sås der tre havørne over Fanø.
 
 

Hare på Halen. Foto Kim Fischer.
 
 

Gulspurv. Foto Kim Fischer
 
 

Gulhovedet Gul Vipstjert. Foto Kim Fischer.
Den Gulhovedet Gule Vipstjert er en engelsk race, som af og til kommer til Danmark
 
 

Fiskeørn over Fanø. Foto Kim Fischer
 
 

Duehøg. Foto Kim Fischer
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Fugle og natur
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion