Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder fra Fanøs natur - marts 2012

På denne kan du genenm indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, man kan få i Fanøs natur marts 2012.
 
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du kunne se billederne i stor format.
Klikker du på det gule felt under billedet, vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, hvor du kan få yderligere oplysninger om arten.
 
Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 
 
Lav. Foto Helle Kongevang.
 
 
Harpiks på næsten frisk skæreflade på træ. Foto Helle Kongevang.
 
 
Fladen på nyfældet træ. Foto Helle Kongevang.
 
 

Piletræ i blomst. Foto Viktor Mølsted.
 
 
I det blomstrende biletræ henter honningbierne pollen. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Storspove ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 
Storspove. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Bellis. Foto Viktor Mølsted
 
 

Earth Hour arrangeret af Verdensnaturfonden mørklagde også Fanø den 31 marts.
Mobilfoto på Kallesbjergvej i Nordby kl.21.27 af Britt Schak Hansen
 
 

Sortrygget Hvid Vipstjert mellem et par hesteben i Sønderho. Foto Søren Vinding.
Vipstjerter går ofte mellem heste eller andre dyr på marken.
De jager nemlig insekter op, som vipstjerten så kan fange.
 
Et par hættemåger tager sig en lur på molen i Nordby havn. Foto Søren Vinding.
 
NaturOBS:
Dato
31. marts 2012
Art og antal:
Landsvaler (2)
Lokalitet:
Sønderho ved Farmen
Observatør:
Viktoe Mølsted
Andet:
 
 

Månen med Venus placeret øverst til højre... Foto Viktor Mølsted
 
 
Nældens Takvinge er nu kommet frem. Fot Viktor Mølsted
 

Kernebidder ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær i Sønderho den 28. marts.
- og ja, ringmærkeren har alle sine fingre endnu...
 
 

Hættemåger i Gåsehullerne. Foto Søren Vinding.
Normalt er der en hættemågekoloni i Gåsehullerne hvert år. Mon de to her vil slå sig ned der i år?
Hold øje med Fanøs eneste hættemågekoloni.
 
 

Gråstrubet lappedykker i Gåsehullerne. foto Søren Vinding.
Der er flere par lappedykkere i Gåsehullerne. Hold øje med dem -især deres specielle parringsdans.
 
 

Fuglekonge ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær 24. marts.
 
 

Gransanger ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær 27. marts.
 
 

Rødhals ringmærket og fotograferet af Per Alnor Kjær 22. marts.
 
 

Grågås på vej op fra Gåsehullerne. Foto Søren Vinding.
Bemærk den lyse forvinge. Kontrasten mellem for og bagvinge er et godt kendetegn på flyvende Grågæs
 
 
NaturOBS:
Dato
27. marts 2012
Art og antal:
Traner (n flok)
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnok Kjær
Andet:
Fløj sydpå øst for Sønderho
 

Sanglærke. Foto Søren Vinding
 
 
Trepigget hundestejler samler sig i bækken ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 

Stormmåge. Foto Viktor Mølsted
 
 
Sort Sol over Odensekolonien på Fanø. Foto Viktor Mølsted
 
 

Hedepleje. Foto Viktor Mølsted
 
 

Gråkrage mobber en Musvåge. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Ræv i modlys ved Kanten af Vigen. Foto Søren Vinding
 
 
Knortegæs. Foto Søren Vinding
 
 

Gråkrage med Nordby langt ude i baggrunden. Foto Søren Vinding
 
 
NaturOBS:
Dato
23. marts 2012
Art og antal:
Gråand, Krikand(>10), Skeand (2), Pibeand, Hjejle (mange), Storspove (mange), Gråkarage
Sortkrage, Allike, Sanglærke, Engpiber, Tårnfalk (1) 
Lokalitet:
Halen
Observatør:
Johnny Bay, Søren Vinding
Andet:
 
NaturOBS:
Dato
22. marts 2012
Art og antal:
Vorterod
Lokalitet:
Vinkelvej
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Vorterod i blomst.


Tyrkerdue. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Sort Sol optaget af Per Alnor Kjær.
 
Revling. Foto Torben Garmer.
 
 

Forårs mos. Foto Torben Garmer.
 
 

Forårs mos. Foto Torben Garmer.
 

Hedepleje i Skifterne. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Frø. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Mine første "Butsnudefrø" i År er taget i en lille Bæk i Sønderho... Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gravænder i skarpt sving over Vigen. Foto Søren Vinding
 
 

En flok Hjejler over Vigen. Foto Søren Vinding
 
 
Ræv på Skideneng ved Klingebjergvej. Foto Søren Vinding
 
 

Knortegæs over Vigen. Foto Søren Vinding
 
 

Ravn over Skideneng ved Klingebjergvej. Foto Søren Vinding
 
 
Engpiber over engen øst for Nordby. foto Søren Vinding
Engpiberen er en meget almindelig fugl på Fanøs enge.
Den ligner lærken, men har en hel anden sangflugt, som ofte ender i en landing med højt løftede vinger
 
 

Sortrygget Hvid Vipstjert fra Gammeltoft enge Sønderho. Foto Søren Vinding.
Den sortryggede hvide vipstjert er den engelske race af hvid vipstjert.
 
 

Munk, hun rinmærket og fotograferet den 19. marts i Sønderho af Per Alnor Kjær.
Hunnen har brun kalot. hannen har sort kalot.
 
 
Video af Vindrossel optaget i Gammeltoft enge af Per Alnor Kjær kan ses på

 
 
Grønirisk. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Sanglærke over engen øst for Nordby. Foto Søren Vinding.
Sanglærken synger for at opretholde sit territorium men også for at holde på konen.
En han skal synge mere end 62½ minut om dagen for at holde konen på reden.
 
 

Vibe fotograferet fra Klingebjergvej af Søren Vinding
 
 
Rørspurv fra Rindby sø. Foto Søren Vinding
 
 

Solsort med albino indslag fra Sønderho. Foto Vikror Mølsted.
 
 

Husrødstjert ved gård vest for Kikkebjerg plantage. Foto Kim Fischer
 
 
Sortrygget Hvid Vipstjert ved Sønderho. Foto Kim Fischer.
 
 

Sortrygget Hvid Vipstjert og hun af Sortrygget Hvid Vipstjert (bagerst). Foto Kim Fischer.
 
NaturOBS:
 
Dato
17. marts 2012
Art og antal:
Husrødstjert (1)
Lokalitet:
Gård vest for Kikkebjerg Plantage,
Observatør:
Kim Fischer
Andet:
 
 
NaturOBS:
 
Dato
17. marts 2012
Art og antal:
Rørhøg, Hvid vipstjert (1), Solsort (105), Jernspurv (2), Allike (4), Vindrossel (4),
Misteldrossel (1), Sangdrossel (3), Sjakker (5), Bogfinke (6)
Lokalitet:
Skifterne
Observatør:
Henning Simonsen
Andet:
Den første rørhøg i Sydvestjylland i år.
 
NaturOBS:
 
Dato
16. marts 2012
Art og antal:
Stær 3 stk ringmærket) Se bemærkninger herunder. Bogfinke (13 ringmærket)
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Der er også kommet gang i stærene. De er åbenbart meget stedtrofaste.
Jeg har i dag genfanget 3 stære som jeg har ringmærket tidligere:
1 han som jeg fangede første gang 10. oktober 2010;
1 han som jeg fangede første gang 25. april 2011
1 han som jeg fangede første gang 19. juni 2011
(og den var dengang en ungfugl, dvs. den er født i 2011).
 
 

ringdue med Bogfinker i Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 

Frø - måske Butsnudet - i Vandet. Foto Viktor Mølsted.
 
NaturOBS:
 
Dato
16. marts 2012
Art og antal:
Sortrygget Hvid Vipstjert (1), Hvid Vipstjert, Butsnudet Frø, Sort Skovsnegl
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Sortrygget Hvid Vipstjert ved Gammeltoft enge, Sønderho.
 
NaturOBS:
 
Dato
16. marts 2012
Art og antal:
Rørspurv
Lokalitet:
Rindby sø
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Syngende
 

Rød Tvetand blomstren på stadion i Nordby 16. marts. Foto Søren Vinding
 
 

Vår-Gæslingeblomst ved Rådhusets sydmur. Foto Søren Vinding.
Måske den første blomstrende af slagsen her den 15. marts.
 
 

Mælkebøtte roset ved Fanøs rådhus. Foto Søren Vinding
 
 
Roset af Fliget Vejbred ved Fanøs Rådhus. Foto Søren Vinding
 
 

Plante roset ved Fanøs Rådhus. Foto Søren Vinding.
Planten til venstre er en udsprunget Vår-Gæslingeblomst
 
 

Planteroset ved Fanøs Rådhus. Foto Søren Vinding.
 
 

Fuglekonge i Grøndals sommerhusområde. Foto Søren Vinding
 
 
Hundestejlerne er i gang i grøfterne ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
NaturOBS:
 
Dato
15. marts 2012
Art og antal:
Bogfinke (1200), Gråstrubet lappedykker, Skarv (50) , Gråand, Fasan
Lokalitet:
Fanø
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
600 af bogfinkerne var på markerne ved Rindby. Skarverne trak mod nord, Lappedykker i Gåsehullerne.
Der ligger videoer af Bogfinke, Gråand, Fasan og lappedykker på naturleksikon
 

Gulspurv sidder tit i toppen af et træ og synger.. Foto Søren Vinding.
 
 
NaturOBS:
 
Dato
15. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Pakhusbanken
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Syngende - i sin karakteristiske sangflugt - dalende.
 
NaturOBS:
 
Dato
14. marts 2012
Art og antal:
Tornirisk
Lokalitet:
Fanø
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
 
NaturOBS:
 
Dato
13. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Vest for efterskolen
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Syngende - første gang i år.
 
NaturOBS:
 
Dato
13. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Labyrinten Nordby
Observatør:
Anne Boyhus .
Andet:
Prikkede lidt i græsset under fuglebrættet, og fløj så videre. Jeg nåede altså ikke at servere Gevalia for denne uventede gæst
 

Stjernebold art fundet i drivhus på Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding.
Stjernebold er en sjælden svamp. der er flere arter i Danmark.
Som ung er svampen en kugle. Når den modner sprækker kuglen så den ligner en stjerne.
Midt i det hele komme sporehuset som en løgformet kuppel.
Svampesporene kommer ud af toppen ligesom hos støvbolde.
FanøNatur vil være interesseret i at vide om andre har set sådan en svamp på Fanø
 
 

Svamperuin afSkællet Støvbold på eng ved Albuebugten. Foto Søren Vinding
 
 

Svamperuin afSkællet Støvbold på eng ved Albuebugten. Foto Søren Vinding
 
 

Sortmejse på jagt efter føde blandt birketræets grene. Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding
 
 

På denen eng ved Klingebjergvej er der skåret Mønningstørv. Foto *Søren Vinding
Tørvene lægges på mønningen af Fanøs stråtækte huse.
 
 

En flok Skarver i fuld yngledragt over Hans Odde. Foto Søren Vinding
 
 

Troldand fra Fanø Fiskesø. Foto Søren Vinding
 
 

Grågås med blå halsring i Bjerges leje. Fotograferet og fundet af Viktor Mølsted.
Grågåsen er mærket for 5½ år siden ved Hornborgasjöen i Sverige.
 Se mere om det ved at klikke her.
 
 
NaturOBS:
 
Dato
8. marts 2012
Art og antal:
Solsort (120), Sangdrossel (6)
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Forårstrækket er i gang.
 
NaturOBS:
 
Dato
7. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Vinkelvej, Nordby
Observatør:
Johnny Bay
Andet:
Forårstrækket er i gang.
 
NaturOBS:
 
Dato
7. marts 2012
Art og antal:
Solsort (46),
Lokalitet:
Mark på Vesterland, Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Forårstrækket er i gang.
 
NaturOBS:
 
Dato
7. marts 2012
Art og antal:
Solsort (600),Bogfinke (300)
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Forårstrækket er i gang.
 

Stær ringmærket den 6. marts 2012 på Sønderho Strandvej, Foto og ringmærkning Per Alnor Kjær.
 
 

Nærbillede af stæren ovenover. Foto Per Alnor Kjær.
Bemærk de hvide fjerspidser. De giver stæren dens vinterdragt.
Spidserne fældes , når stæren skal yngle. Det kaldes bræmmefældning.
 
 

Grønsisken i Grøndal Sommerhusområde. Foto Søren Vinding
 
 

Stær i Vinterdragt. Foto Viktor Mølsted.
Senere på året fælder stæren de hvide fjerspidser - bræmmefældning
 
 
NaturOBS:
 
Dato
5. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Søren Jessens sand
Observatør:
Kim Fischer og en flok engelske ornitologer
Andet:
 
Hættemågen på Kallesbjergvej har fået sin sommerdragt med hætte Foto Søren Vinding den 5. marts.
 
 

Musvåge højt til tops på Sandflod hede, Foto Søren Vinding.
 
 

Gråkrage på vej op i luften med en konksnegl. Foto Søren Vinding.
Den lader den så falde til jorden i håb om, at sneglen knuses.
Måger gør dette meget, men Gråkragerkan åbentbart også lære det.
 
 

I luften slippes Konksneglen for at falde til jorden og knuses. Foto Søren Vinding
 
 

Ja og så må man jo efter Konksneglen. Foto Søren Vinding.
En anden krage skulle jo ikke gerne snuppe sneglen, hvis der gik hul i på den.
 
NaturOBS:
 
Dato
2. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Strandsøvej
Observatør:
Torben Christensen
Andet:
Dette må vist være første gang rørdrummen er hørt drumme i år.
 

I mange af Fanøs hække foregår der lige nu spurvepalaver. Der gøres klar til pardannelsen.
Her Gråspurve på Bavnebjerg i Nordby. Foto Søren Vinding
 
 
Se hvad der gemte sig i krattet. Foto Søren Vinding
Fasankokkene er i foråret helt oppe på mærkerne. De skal have samlet deres hønseflok. Så
selvom de gemmer sig kan de ikke lade være med at råbe op.
 
 

Misteldrossel på Sandflod hede. Foto Søren Vinding
 
 

Musvåge over Sandflod hede. Foto Søren Vinding
 
NaturOBS:
 
Dato
1. marts 2012
Art og antal:
Vibe (9), Stær (flok)
Lokalitet:
Klingebjergvej
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 
NaturOBS:
 
Dato
1. marts 2012
Art og antal:
Lokalitet:
Sandflod hede
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 

Årets første Syvplettet mariehøne i Labyrinten i Nordby. Foto Anne boyhus
 
NaturOBS:
 
Dato
1. marts 2012
Art og antal:
Syvplettet Mariehøne (1)
Lokalitet:
Labyrinten
Observatør:
Anne Boyhus
Andet:
Og den havde travlt. Faktisk havde den bevæget sig 25-30 cm, mens jeg hentede kameraet.
 
 
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion