Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder fra Fanøs natur - september 2011

På denne kan du genenm indsendte billeder se, hvilke naturoplevelser, man kan få i Fanøs natur.
 
Nogle af billederne er gjort aktive. Klikker du på dem, så vil du komme ind på FanøNaturs leksikon, hvor du kan få yderligere oplysninger.
Et klik på teksten kan vise billedet i stort format.
 
Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 

Udsigt fra Lystbådehavnen i Nordby mod Rindby. Foto Søren Vinding
 
 
 
Brun Kam-Fluesvamp. FRoto Søren Vinding
Bemærk Kam-Fluesvampen har ingen ring.
 
 

Dunet Mælkehat i Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding
 
 

Krystal Støvbold fra Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding
 
 

Én af de åbne pletter i Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding. 
Sæt dig i kanten af en sådan plet, så vil oplevelserne komme til dig helt af sig selv.
 
 

Skovvej i Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding.
Der er altid en vej til nye oplevelser i Fanø Klitplantage.
 
 

Sortmejse samler frø fra fyrrekogle i Fanø Klitplantage. Foto Søren Vinding
 
 

Ung Sølvmøge i septembers aftenlys på Nordby havn. Foto Søren Vinding
 
 
Ærteuglens larve fotograferet i Sønderho af Viktor Mølsted.
 
 

De er her skam endnu, -Karl Johannerne! Foto Torben Christensen den 27. september 2011
 
 
Enkelte Islandske Ryler kan stadig ses i sommerdragt på Stranden. Foto Søren Vinding
 
 

Svartbag i gang med at spise en Knivmusling. Foto Søren Vinding.
Tilskuerne er to sortkrager.
 
 

Fasankyllinger ved cykelstien mellem Nordby og Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

BALANCE. lille kobbersneppe. Foto Søren Vinding
 
 

Musende Tårnfalk. Foto kim Fisher
 
 

Ung Dværgfalk ved Farmen i Sønderho. Foto Kim Fisher.
 
 
Voksen Dværgfalk i fuld fart langs sstranden. Foto Kim Fischer
 
 

Efterårsbillede fra Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Stormmåge. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Gråkrage og Vild Kanin. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Rørspurv i tagrør på Fanø. Foto Viktor Mølsted
 
 

Rørhøg og Fiskehejre ved højvande i Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Skotsk Højland. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Udsigten gennem Skotsk Højland. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Hættemåge. Foto Viktor Mølsted
 
 

Fjordterne. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Almindelig Ryle. Foto Søren Vinding
 
 
Skarv, Lille Kobbersneppe, Hættemåge og Sølvmåge på Søjorden i Nordby havn. Foto Søren Vinding
 
 
 

Baltisk Ensian fundet på en ny lokalitet på Fanø af Eva Mathiassen. Foto Søren Vinding
 
 

Ung Hvidklire på engen syd for lystbådehavnen i Nordby under højvande. Foto Søren Vinding
 
 

Korkagtig Østershat i det gamle æbletræ på Vinkelvej. Fot Torben Christensen.
Torben har spist dem.
 
 

Hederne på Fanø gror til. Fyrretræerne skal fjernes ellers ender vores heder som skov. Foto Søren Vinding
 
 

Og så gik man i gang. Der rykkes træer op med rode. Foto Søren Vinding.
Fra Danmarks Naturfredningsforenings og Naturstyrelsens hedeplejedag i Paradisdalen.
 
 
Heden samme sted som billedet før.  Foto Søren Vinding
En flok frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Naturstyrelsen
har været forbi med grensave. Træerne er fjernet og ligger nu i en bunke.
 
 
 

Første delområde er ryddet på Danmarks Naturfredningsforenings og Naturstyrelsen hedepleje dag i
Paradisdalen den 11. september 2011.
Én af de frivillige havde en dejlig kurv æbler med. Foto Søren Vinding
 
 

Frokostpause i Paradisdalen. Foto Søren Vinding.
Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsens hedepleje dag på naturens dag den 11. september 2011.
 
 

Vinderen af konkurrencen "Hvem kan rykke det største træ op med rode" Henning Simonsen med sit træ.
Henning blev uofficiel danmarksmester i diciplinen. foto Søren Vinding.
Læg mærke til. at Paradisdalen til venstre nu er fri for fyrretræer.
 
 

Vinder af konkurrencen "hvem kan save det største træ over" Niclas í Rættará-Salmon med sit træ.
Niclas er uofficiel danmarksmester i diciplinen. Niclask kunne også godt følge med i at rykke træer op med rode.
 
 

Græsbladet Fladstjerne ved Klingebjergvej. Foto Søren Vinding
 
 
Ung Rosenstær på engen syd for Lystbådehavnen. Foto Kim Fischer
 
 

Fødesøgende ung Dværgmåge på Stranden. Foto Kim Fischer.
Kim skriver: "Dværgmågen var i topform og drønede afsted langs yderste klitrække og fandt smådyr i vådområdet her."
 
 

Ung Sule på Stranden. Foto Kim Fischer. Kim skriver:"Sulen sad og så lidt opgivende ud."
 
 
Portræt af ung Sule på Stranden. Foto Kim Fischer
 
 

En himmerrigsmundfuld på vej op gennemfyrrenålene. Foto Søren Vinding
 
 

Og sådan ser den så ud. Kantarel. Foto Søren Vinding
 
 
En morgen med 8 Spættede sæler på Søjorden i Nordby havn. Foto Carl Marckmann
 
 

Sælmorgen på Søjordne. 8 Spættede Sæler. Foto Carl Marckmann
 
 

Sæler på Søjorden. Foto Carl Marckmann
 
 

Ung Hættemåde i Nordby havn. Foto Carl Marckmann.
 
 

Sæler på Søjorden. Foto Carl Marckmann
 
 

Sæler på Søjorden. Foto Carl Marckmann
 
 

Sæler på Søjorden. Foto Carl Marckmann
 
 

Tårnfalk siddder i læ på Fanøs strand. Foto Kim Fischer
 
 

Portræt af Tårnfalken fra Fanø Strand. Foto Kim Fischer.
 
 

Strandhjejle - en artisk vadefugl, som kommer forbi Fanø på sin vej sydpå. Foto Kim Fischer.
 
 
Portræt af Stor Præstekrave -en almindelig ynglefugl på Fanø. Foto Kim Fischer
 
 

Stenvender på Fanøs strand. Foto Kim Fischer
 
 

Sandløber. Foto Kim Fischer
 
 

Lille Kobbersneppe, hun. Foto Kim Fischer.
Hunnen har noget længere næb end hannen.
 
 

Islandsk Ryle. Foto Kim Fischer.
Den kommer på Fanø i store flokke på sin vej fra Sibirien til Sydafrika.
Se den i sommerdragt lidt længere nede her på siden.
 
 

Hvidbrystet Præstekrave med farveringmærkning. Foto Kim Fischer.
Den Hvidbrystede Præstekrave er af miljøministeren udpeget som Fanø kommunes ansvarsart.
Dvs. at vi skal gøre en særlig indsats for at beskytte den.
Den yngler nemlig på Fanø som et af de få steder i Danmark
 
 

Ung Fjordterne fra Nordby havn. Foto Kim Fischer
 
 
Et par fouragerende Dværgryler. Foto Kim Fischer
 
 

Dværgryle - én af de mindste vadefugle, som kommer til Fanø. Foto Kim Fischer
 
 

En flok Dværgryler på Stranden. Foto Kim Fischer
 
 

Dværgryle. Foto Kim Fischer
 
 

Portræt af en Almindelig Ryle - é af Fanøs almindeligste trækfugle. Foto Kim Fischer
 
 

Nogen gange kan sæler komme til at grine ret så meget over,
at man gider bruge tid på at se på dem. Foto Søren Vinding
 
 

Én af 8 spættede sæler på Søjorden i Nordby haven den 9. september 2011. Foto Søren Vinding.
Klik her for at se i stor format og på billedet for at se mere om den Spættede Sæl.
 
 

Alle otte spættede sæler skal også med i billeder fra september. Foto Søren Vinding.
Det er vist rekord for antal sæler på Søjorden i Nordby havn?
 
 

En løvgræshoppe er blevet snuppet. Foto Søren Vinding
Den slap fri igen. Havde det været en Tornskade, var det gået værre.
 
 
 

Det er edderkoppetid nu. Korsedderkop. Foto Søren Vinding.
 
 

Skovfirben, Sønderho Strand. Foto Per Alnor Kjær.
 
 

Munk, hun, Sønderho strand 5. september 2011. Foto og ringmærkning Per Alnor Kjær
 
 

Guldsmed spec. Foto Viktor Mølsted.
 
 

Hvirvlere. Foto Viktor Mølsted
 
 

Ud af tågen. Foto Søren Vinding.
En del mennesker blev overrasket af havgus, mens de var på besøg hos sælerne på Langejord.
Se om sælerne på Langejord ved at klikke her.
 
 

Ager-Svinemælk ved Sønderho Strand. Foto Søren Vinding
Denne plante, som hørerhjemme i landbrugslandet, finder man også i den hvide klit.
Den kan lide at være et sted, hvor der rodes rundt i jorden.
 
 
 

Strand-Sennep står lige nu og dufter forrygende af honning på stranden. Foto Søren Vinding
 
 

Unge brushaner ved Sønderho. Foto Søren Vinding
 
 

Islandsk Ryler på Stranden. Foto Søren Vinding.
Fulgen længst til venstre er stadig i sommerdragt.
 
 

Tornsanger, Sønderho Strand 1. september 2011. Foto Per Alnor Kjær
 
 

Tornsanger, fejlfarvet, Sønderho Strand 1. september 2011. Foto Per Alnor Kjær
 
 
Lyset over Fanø den 2. september 2011. Foto Per Alnor Kjær
 
 

Lyset over Fanø den 2. september 2011. Foto Per Alnor Kjær
 
 

Almindelig Ryle får sig en lille lur. Foto Søren Vinding
Stor format
 
 

Ung Islandsk Ryle på Stranden. Foto Søren Vinding.
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
NaturSydvest
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion