Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Billeder fra Fanøs Natur - maj 2011

Har du et billede eller en video, som må offentliggøres på http://www.fanonatur.dk/, så send det til kontakt@fanonatur.dk som en billed- eller videofil.
 
 
Så springer træerne ud ved Sømderho Kro. Foto Helle Kongevang.
 
 
Diset solnedgang over Sønderho. Foto Marianne Boelsmand
 
 
Hjelme. Foto Søren Vinding
Hjelme. Foto Søren Vinding
 
 
Hundeviol. Foto Søren Vinding
Hundeviol. Foto Søren Vinding
 
 
Trepigget Hundestejle i Sønderho bæk. Foto Viktor Mølsted
Trepigget Hundestejle i Sønderho bæk. Foto Viktor Mølsted
 
 
Trepigget Hundestejle i Sønderho bæk. Foto Viktor Mølsted
Trepigget Hundestejle i Sønderho bæk. Foto Viktor Mølsted
 
 
Landskab med Gøg. Foto Nina Göckens
Landskab med Gøg. Foto Nina Göckens
 
 
Rød skovmyre. Foto Viktor Mølsted
Rødr skovmyrer. Foto Viktor Mølsted
 
 
Rød skovmyre. Foto Viktor Mølsted
Rød skovmyre. Foto Viktor Mølsted
 
 
Grågæs over Gåsehullerne. Foto Søren Vinding
Grågæs over Gåsehullerne. Foto Søren Vinding
 
 
Sommerhusområdet i fuld fart. Foto Maria Tidemann Hem
Sommerhusområdet i fuld fart. Foto Maria Tidemann Hem
 
 
Allike. Foto Maria Tidemann Hem
Allike. Foto Maria Tidemann Hem
 
 
Fyrrens hanblomst fyldt med pollen. Foto maria Tidemand Hem
Fyrrens hanblomst fyldt med pollen. Foto Maria Tidemand Hem.
Fyrrepollen er god til bitterfremstilling
 
 
Råbuk i sommerhusområdet. Foto Maria Tidemann Hem
 
 
Engelsk Græs på Byens Grønning. Foto Torben Garmer
Engelsk Græs på Byens Grønning. Foto Torben Garmer
 
Engelsk Græs i nærbillede. Foto Torben Garmer
Engelsk Græs i nærbillede. Foto Torben Garmer
 
 
Engelsk Græs og Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer
Engelsk Græs og Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer
 
 
Den hvide klit. Foto Torben Garmer
Den hvide klit. Foto Torben Garmer
 
 
Den hvide klit. Foto Torben Garmer
Den hvide klit. Foto Torben Garmer
 
 
'Byens
Byens Grønning bliver udsat for et "angreb" fra den hvide klit. Foto Torben Garmer
 
 
Rødben ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
Rødben ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
Marehalm. Foto Torben Garmer
Marehalm. Foto Torben Garmer
 
 
Hønsetarm art fra klitten. Foto Torben Garmer
Hønsetarm art fra klitten. Foto Torben Garmer
 
 
Brun Bjørnespinder larve. Foto Nina Göckens.Larven bliver til en meget flot natsommerfugl.
Brun Bjørnespinder larve. Foto Nina Göckens.Larven bliver til en meget flot natsommerfugl.
 
 
Klit-Kællingetand. Foto Nina Göckens. I klitterne på Fanø gror en meget behåret kællingetand.
Klit-Kællingetand. Foto Nina Göckens.
I klitterne på Fanø gror en meget behåret kællingetand.
 
 
Mose-Troldurt. Foto Nina Göckens
Mose-Troldurt. Foto Nina Göckens
 
 
Sommerfuglelarve. Ukendt? Foto Nina GÖckens
Larve af Egespinder. Foto Nina Göckens
 
 
Vejrandøje. Foto Nina Göckens. Bemærk undersiden af bagvingen
Vejrandøje. Foto Nina Göckens. Bemærk undersiden af bagvingen
 
 
Storspove. Foto Viktor Mølsted
Storspove. Foto Viktor Mølsted
 
 
Strandskade. Foto Viktor Mølsted
Strandskade. Foto Viktor Mølsted
 
 
Liljekonval. Foto Søren Vinding
Liljekonval. Foto Søren Vinding
 
 
Hættemågekoloni i Gåsehullerne. Foto Søren Vinding
Hættemågekoloni i Gåsehullerne. Foto Søren Vinding
Måske Fanøs eneste?
 
 
Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer.
Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer.
 
 
Blomst af Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer. Kællingetand er en ærteblomst.
Blomst af Almindelig Kællingetand. Foto Torben Garmer. Kællingetand er en ærteblomst.
 
 
Gåse-Potentil. Foto Torben Garmer
Gåse-Potentil. Foto Torben Garmer
 
 
Blomst af Gåse-Potentil. Foto Torben Garmer
Blomst af Gåse-Potentil. Foto Torben Garmer
 
 
Hunde-Viol. Foto Torben Garmer
Hunde-Viol. Foto Torben Garmer
 
 
Blomst af Hunde-Viol. Foto Torben Garmer
Blomst af Hunde-Viol. Foto Torben Garmer
 
 
Håret Høgeurt. Foto Torben Garmer.
Håret Høgeurt. Foto Torben Garmer.
 
 
Blomst af Håret Høgeurt. Foto Torben Garmer.
Blomst af Håret Høgeurt. Foto Torben Garmer.
 
 
Rodnet fra Marehalm. Foto Torben Garmer. Det er ikke så sært, at Marehalmen kan hjælpe til med at holde på kiltterne.
Rodnet fra Marehalm. Foto Torben Garmer.
Det er ikke så sært, at Marehalmen kan hjælpe til med at holde på kiltterne.
 
 
Gøg. Foto Viktor Mølsted
Gøg. Foto Viktor Mølsted
 
 
Mose-Troldurt. Foto Torben Garmer
Mose-Troldurt. Foto Torben Garmer
 
 
Blomst af Mose-Troldurt. Foto Torben Garmer
Blomst af Mose-Troldurt. Foto Torben Garmer
 
 
'Mosebølle
Mosebølle i blomst. Foto Torben Garmer.
Bestøves de af bierne, så får vi "blåbær" på Fanø i juli.
 
Rynket Rose. Foto Torben Garmer
Rynket Rose. Foto Torben Garmer
 
 
Nektarjagt i Rynket Rose. Foto Torben Garmer
Nektarjagt i Rynket Rose. Foto Torben Garmer
 
 
Rødben - hvorfor mon den hedder det?. Foto Viktor Mølsted
Rødben - hvorfor mon den hedder det?. Foto Viktor Mølsted
 
 
Strand-Fladbælg eller Strandært. Foto Torben Garmer.
Strand-Fladbælg eller Strandært. Foto Torben Garmer.
 
Strand-Fladbælg eller Strandært. Foto Torben Garmer.
Strand-Fladbælg eller Strandært. Foto Torben Garmer.
 
 
Strand-Arve - en almindelig plante ved Fanøs strande. Foto Torben Garmer.
Strand-Arve - en almindelig plante ved Fanøs strande. Foto Torben Garmer
 
 
Strandkål ved Sønderho Strand. Foto Torben Garmer
Strandkål ved Sønderho Strand. Foto Torben Garmer
 
 
Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Torben Garmer
Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Torben Garmer
 
 
Græssende køer laver naturpleje på Grønningen. Foto Søren Vinding
Uden græsning på Grønningen ville denne pragtfulde strandeng ende i noget,
som ligner en rørsump. Foto Søren Vinding
 
 
Solsort hun på vej med orm til ungerne. Foto Viktor Mølsted
Solsort hun på vej med orm til ungerne. Foto Viktor Mølsted
 
 
Haletudser i bække ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
Haletudser i bække ved Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 
Sortkrage mobber en Rørhøg han. Foto Viktor Mølsted
Sortkrage mobber en Rørhøg han. Foto Viktor Mølsted.
Læg mærke til at Sortkragen flyver med ryggen nedad.
 
 
Almindelig Blåfugl (undersiden)  i Sønderho. Foto Viktor Mølsted
Blåfugl (undersiden)  i Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 
Almindelig Blåfugl i Sønderho. Foto Viktor Mølsted
Almindelig Blåfugl i Sønderho. Foto Viktor Mølsted
 
 
En flok Skestorke på Skideneng, Fanø. Foto Magne Lundgaard
20 Skestorke på Skideneng, Fanø. Foto Magne Lundgaard.
Vel nok den største flok, som er fotograferet på Fanø endnu.
Lige nu yngler der mange skestorke på Langli.
De kommer til Fanø for at finde føde, så hold øje med dem og nyd de store hvide fugle.
 
 
Rørdrum over Golfbanen. Foto Torben Christensen
Jeg har hørt denne sky hejrelignende mosefugl mange gange men kun set den få gange, siger Torben Christensen.
Dette er således mit første - og overrumplende - foto. Rørdrummen er vel mest kendt for at leve i rørskovens skjul
og udstøde underlige lyde. Min sjove veninde Britt siger, at Rørdrummens kald får hende til at tænke på mig...?
 
 
Solsort på rede i Nordby. Foto Søren Vinding
Solsort på rede i Nordby. Foto Søren Vinding
 
 
Gråspurv han finder føde. Foto Søren Vinding
Gråspurv han finder føde. Foto Søren Vinding
 
 
Råge over Nordby. Foto Søren Vinding
Råge over Nordby. Foto Søren Vinding
 
 
Skestork på Grønningen. Foto Magne Lundgård
Skestork på Grønningen. Foto Magne Lundgård
 
 
Gøg. Foto Viktor Mølsted
Gøg. Foto Viktor Mølsted
 
 
Løvsanger. Foto Torben Christensen
Løvsanger som den oftes ses i Fanøs natur. Foto Torben Christensen
 
 
Aurora han. Foto Viktor Mølsted
Aurora han. Foto Viktor Mølsted
 
 
Admiral. Foto Viktor Mølsted
Admiral. Foto Viktor Mølsted
 
 
Gøg. Foto Viktor Mølsted
Gøg. Foto Viktor Mølsted
 
 
Løvsanger. Foto Torben Christensen
Løvsanger. Foto Torben Christensen
 
Et træ i klitten. Foto Torben Garmer
Et træ i klitten. Foto Torben Garmer
 
 
Kratluskerens udsyn. Foto Torben Garmer
Kratluskerens udsyn. Foto Torben Garmer
 
 
Sandskæg. Foto Torben Garmer
Sandskæg. Foto Torben Garmer
 
 
Revling - allerede med bær. Foto Torben Garmer
Revling - allerede med bær. Foto Torben Garmer
 
 

Mos spec. Foto Torben Garmer
 
 
Mospude
Mospude. Foto Torben Garmer
 
 
Lakrød Bægerlav. Foto Torben Garmer
Lakrød Bægerlav. Foto Torben Garmer
 
 
Smalbladet Kæruld
Smalbladet Kæruld. Foto Torben Garmer
 
 
Bægerlav
Fliget bægerlav. foto Torben Garmer.
 
 
Klyder spiller syge med brækket vinge, når de vil lokke fotografer væk.
Klyde, som spille syg og dårlig. Foto Søren Vinding
 
 

Fanølandskab ved Sønderho Gl. Fuglekøje. Foto Bianca Beckers
 
 
Bogfinken synger:
Bogfinke. Foto Søren Vinding
Efter "Ren Ø Dagen" er bogfinkerne på Fanø begyndt at synge: Du, du, du, du må ik' smid' papir her" 
Heldigvis hjælper alle til med at holde Fanø ren.

 
Rørhøg i sommerhusområdet ved Golfbanen
Rørhøg i sommerhusområdet ved Golfbanen. Foto Søren Vinding
 
 
Portræt af en Kernebider fra Sønderho
Portræt af en Kernebider fra Sønderho. Foto Per Alnor Kjær.
 
 
Nyspiret Kveller
Så er også Salturt kommet (Sønderho 8. maj)! Denne Kveller - som den kaldes å æ ø - er Vadehavets asparges og
kan tilberedes som en sådan. Med dens salte smag og kødfulde konsistens er den perfekt til fiskeretter.

Tekst og foto: Torben Christensen.

 
 
Nyspiret Malurt
Spirende Malurt ved Hamborgdyb. Foto Søren Vinding.
Der er håb for den kommende sæsons bitter og for lusebekæmpelse i sengehalmen.
 
 
Håret Dyndflue
Håret Dyndflue. Foto Søren Vinding.
Fra livet i mit Paradisæbletræ: Dyndfluen henter pollen.
 
 
Alm. Sumpsvirreflue han.
Almindelig Sumpsvirreflue - han. Foto Søren Vinding.
Fra livet i mit Paradisæbletræ: Sumpsvirrefluen henter pollen.
 
 
Trepigget Hundestejle kommer med redemateriale
Trepigget Hundestejle han kommer med materiale til reden. Foto Viktor Mølsted.
 
 
Trepigget Hundestejle han bevogter reden med æg
Trepigget Hundestejle han kommer med materiale til reden. Foto Viktor Mølsted.
Reden er hullet til højre for hundestejlen.
 
 
Grøn Busksommerfugl i Sønderho
Grøn Busksommerfugl. Foto Viktor Mølsted
 
 
Sandterne ved vandværket på Fanø
Sandterne ved Vandværket. Foto Søren Vinding.
Kim Fischer spottede to Sandterne hanner og en hun den 6. maj ved Vandværket.
¨
 
Klit-Stedmoderblomst Silkebjerg Fanø
Klit-Stedmoderblomst. Foto Torben Garmer.
En variation af Almindelig Stedmoderblomst med mere kødet blade og  næsten hvide blomster
 
 
Klit-Stedmoderblomst Silkebjerg Fanø
Klit-Stedmoderblomst. Foto Torben Garmer.
En stor gruppe Klit-Stedmoderblomster ved Silkebjerg.
 
Lille Ildfugl Sønderho
Lille Ildfugl i Sønderho. Foto Per Alnor Kjær
 
 
Lille Ildfugl Sønderho
Lille Ildfugl i Sønderho. Foto Per Alnor Kjær
 
 
Rørspurv på Golfbanen
Rørspurv ved Golfbanen. Foto Torben Christensen
 
 
Grønningen maj 2011

Grønningen i starten af maj. Foto Anne Boyhus

Her kan man bl.a. lytte til vore sommergæster lærken, viben og ikke mindst stor regnspove…
og en masse andre smukke fuglestemmer, som jeg ikke umiddelbart kender.
Dertil så jeg en rovfugl, svævende majestætisk i cirkler, der langsomt førte den sydover.
Den var højt oppe, og så helt mørk ud fra jorden, men med mere firkantede vinger
end dem, jeg ellers ser. Jeg er sikker på, at en musvåge ville kalde den: Min store fætter.
Tørt var der derude, godt der løber en å i området, og mange dyrespor førte da også ned til den. 
Selv valgte jeg et foto af et X-vandhul, så slemt plejer det ikke at se ud. 
At der så alligevel kan gro stedmoderblomster (se nedenfor) med deres smukke og sarte farver,
ja, det må vist tilskrives vestjysk standhaftighed. 
 
 
 
Almindelig Stedmoder
Almindelig Stedmoderblomst. Foto Anne Boyhus. Se teksten ovenfor.
 
 
Vellugtende Gulaks
Vellugtende gulaks, plukket på golfbanen den 27. april 2011. Foto Torben Christensen
Denne spinkle 10-45 cm høj græsart er en vigtig bestanddel i min kryddersnaps "Linksbitter",
som vel nok de fleste golfspillere på Fanø kender (på Fanø drikker vi nemlig rough´en).
Den skønne lakridsagtige duft (kumarin) kommer bedst frem ved tørring en eller to.
 
 
Almindelig Vejhveps ved Klingebjerg
Almindelig Vejhveps. Foto Søren Vinding.
Jeg sad og så, hvordan to Vejhvepse vat i et gevaldigt slagsmål.
Hvejhvepsen er en gravehveps. Den fanger en edderkop, slår den ihjel og graver den ned,
når den har lagt æg i edderkoppen. Vejhvepsens lave lever så af edderkoppen indtil den skal forpuppe sig.
 
 
Svaleurt Fanø Vadehavet
Svaleurt på Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding.
Svaleurt har gul saft. Derfor troede man i gamle dage, den kunne helbrede gulsot.
 
 
Løgkarse Fanø Vadehavet
Løgkarse ved genbrugspladsen. Foto Søren Vinding.
Løgkarsen kan spises. Gæt selv hvad den smager af.
 
 
Løgkarse Fanø Vadehavet
Løgkarse ved genbrugspladsen. Foto Søren Vinding.
Løgkarsen kan spises. Gæt selv hvad den smager af.
 
 
Læge-Kokleare Fanø Vadehavet
Læge-Kokleare på engen øst for Nordby. Foto Søren Vinding.
Læge-Kokleare kaldes også skørbugsurt. Den er fuld af c-vitaminer.
 
 
Lancet-Vejbred Fanø Vadehavet
Lancet-Vejbred ved Klingebjergvej. Foto Søren Vinding.
Har du prøvet at kæmpe med denne vejbred? Det var en almindelig leg før playstations.
 
 
Judaspenge Fanø Vadehavet
Judaspenge på Bavnebjerg. Foto Søren Vinding
Judaspenge hører til korsblomstfamilien. De får alle skulper men med forskellig form.
Denne plantes ligner mønter.
 
 
Hyrdetaske Fanø Vadehavet
Hyrdetaske på Kallesbjergvej. Foto Søren Vinding.
Hyrdetasken er også en korsblomst. Dens skulper, som ses på billedet, er hjerteformet.
 
 
Engkarse Fanø Vadehavet
Engkarse fra  grøft langs Klingebjergvej. Foto Søren Vinding.
Engkarsen er også en korsblomst. Lader du din karse i vinduskarmen
blive voksen, så får den også flotte blomster.
 
 
Gråris Fanø Vadehavet
Gråris. Foto Torben Garmer
 
 
Gråris Fanø Vadehavet
Gråris. Foto Torben Garmer
 
 
Gråris Fanø Vadehavet
Gråris. Foto Torben Garmer
 
 
Flipkrave Fanø Vadehavet
Flipkrave. Foto Torben Garmer.
 
 
Flipkrave Fanø Vadehavet
Flipkrave. Læg mærke til skulperne. De er et godt kendetegn. Foto Torben Garmer.
 
 
 
Engelsk Visse Fanø Vadehavet
Engelsk Visse. Foto Torben Garmer.
 
 
Stedmoder Fanø Vadehavet
Almindelig Stedmoder - måske klitformen. Foto Torben Garmer
 
 
Stedmoder Fanø Vadehavet
Almindelig Stedmoder - måske klitformen. Foto Torben Garmer
 
 
Engelsk Visse Fanø Vadehavet
Engelsk Visse endnu uden torne. Foto Torben Garmer
 
 
Jomfruhår Fanø Vadehavet
Mosset Jomfruhår står nu med sporehuse. Foto Torben Garmer
 
 
Haletudse Fanø Vadehavet
Haletudse fra bækken i Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
Se æg og frøer fra samme bæk under "Billeder fra April 2011"
 
 
Haletudse Fanø Vadehavet
Haletudse fra bækken i Sønderho. Foto Viktor Mølsted.
Se æg og frøer fra samme bæk under "Billeder fra April 2011"
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
NaturSydvest
Danmarks Naturfredningsforening
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion