Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Observationer fra Fanøs natur - marts 2011

På denne side kan du se, hvad folk på Fanø har set i naturen her på øen i marts månde 2011

 

Vil du indberette observationer, så send en mail til kontakt@fanonatur.dk med nedenstående oplysninger:
 
Dato
 
Art og antal:
 
Lokalitet:
 
Observatør:
 
Andet:
 
 
 
31. marts 2011
 
Art og antal:
Grønsisken
Lokalitet:
Vinkelvej, Nordby
Observatør:
Johnny Bay
Andet:
De sidder i mine elletræer og spiser frø af koglerne
 
 
 
 
 
 
31. marts 2011
 
Art og antal:
Kastestang af Kronhjort
Lokalitet:
Mark ved Fanø Klitplantage
Observatør:
Michael Baun
Andet:
Torsdag den 31. marts fandt Mikael Baun, Fanø Maskinstation denne kastestang fra
en ikke helt lille kronhjort på en mark i nærheden af Fanø Klitplantage
 
 
 
 
 
 
 
30. marts 2011
 
Art og antal:
Tårnfalk
Lokalitet:
Vest for Vangled
Observatør:
Arne Harder
Andet:
En flyvende skrigende falk, samme sted som de 2 forrige år. Muligvis samme fugl
som jeg tidligere har fulgt gennem sidste forår, hvor den havde en mage og fik unger på vingerne.
 
 
 
 
 
 
 
27. marts 2011
 
Art og antal:
Tornirsk (2)
Lokalitet:
Golfbanen huld 4
Observatør:
Johnny Bay
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
 
26. marts 2011
 
Art og antal:
Storspove
Lokalitet:
Grønningen
Observatør:
Arne Harder
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
23. marts 2011
 
Art og antal:
Rørdrum (1)
Lokalitet:
Golfbanen
Observatør:
Torben Christensen
Andet:
1 paukende han. Lyder som når man puster i en flaske
 
 
 
 
 
 
21. marts 2011
 
Art og antal:
Birkeporesvamp, Rødel, Birk, Eg spec., Fyr spec., Kristtorn, Gråand (2), Ringdue,
Ahorn, Lysesiv, lav spec., Rødtjørn.
Lokalitet:
Torp Plantage
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
 
19. marts 2011
 
Art og antal:
Vibe, Grågås (10), Knortegås, Lysbuget Knortegås, Bramgås (2), Musvåge (1),
Sortkarge, Gråkrage , Engpiber, Sanglærke
Lokalitet:
Skideneng
Observatør:
Britt Schak Hansen, Søren Vinding
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
 
18. marts 2011
 
Art og antal:
Hvid Vipstjert (1)
Lokalitet:
Færgelejet i Nordby
Observatør:
Arne Harder
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
18. marts 2011
 
Art og antal:
Vandrefalk (1), Gravænder (2)
Lokalitet:
Grønningen
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Jeg observerede falken, faktisk grundet en krage, der opførte sig
meget anderledes end normalt, den sad ca. 50-75 m. fra falken.
Det virkede som om kragen prøvede at ”moppe” falken ved at
udstøde nogle meget underlige lyde gøre nogle mærkelige bevægelser,
men vel at mærke på god afstand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. marts 2011
 
Art og antal:
Gulspurv (2)
Lokalitet:
Vest for Vangled
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Gulspurven sang og talte til 7
 
 
 
 
 
 
17. marts 2011
 
Art og antal:
Gulspurv, Bogfinke, Musvit, Blåmejse, Engpiber
Lokalitet:
Vest for Vangled og Pakhusbanken
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Gulspurven sang og talte til 7
 
 
 
 
 
 
17. marts 2011
 
Art og antal:
Rådyr (3), Musvåge (1), Sortkrage, Gråkrage, fejespor fra Krondyr.
Lokalitet:
Fanø Klitplantage
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
12. marts 2011
 
Art og antal:
Musvåge (1), Ringduer, Sortkrage, Gråkrage, Grågås , Misteldrossel (>10), Tårnfalk (1),
Gravand, Knortegås, Lysbuget Knortegås, Vibe, stær (mange) Vandrefalk (1), Hjejle (mange),
Husskade, Almindelig Ryle, Gråand, Krikand (6), Sølvmåge, Sortmejse, Blishøne, Grågås (10),
Storspove, Allike, Solsort, Tyrkerdue, Bægerlav spec.
Lokalitet:
Rundt på Fanø
Observatør:
Johnny Bay, Torben Christensen, Søren Vinding
Andet:
Vandrefalk og Misteldrossel ved halen. Krikand i Klitplantagen mod vest.
Flot rød bægerlav i Klitplantagen (se foto under billeder fra marts)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. marts 2011
 
Art og antal:
Musvåge (2), Ringduer, Sortkrage, Gråkrage, Grågås (21), Læge-Kokleare
Lokalitet:
Skideneng
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Læge-Kokleare står nu klar til at spise. De er sprøde her i foråret. Sejlskibsfolkene kaldte dem skørbugsurt.
Planten er fuld af c-vitamin og blev samlet af sømænden, hvis de løb tør for grøntsager.
Læge-Kokleare gror ved næsten alle kyster verden rundt.
 
 
 
 
 
 
 
 
12. marts 2011
 
Art og antal:
Hvid Vipstjert (1), Sangdrossel (1 - 2)
Lokalitet:
Golfbanen
Observatør:
Torben Christensen
Andet:
Sangdroslen sang nord for Tempo Supermarked
 
 
 
 
 
 
12. marts 2011
 
Art og antal:
Engpiber (3 -4), Dompap (1) 
Lokalitet:
Nord for Pakhusbanken
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Engpiberne i deres karakteristiske sangflugt, hvor de lander med vingerne foldet op bag ryggen.
 
 
 
 
 
 
11. marts 2011
 
Art og antal:
Musvåge (2), Gråkrage, Ringdue, Husskade, Stormmåge Allike, Blåmejse, Musvit,
Bogfinke, Honningbi
Lokalitet:
Nordby
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Fugle over  haven. Honningbien kommer frem, når der er lidt sol.
 
 
 
 
 
 
 
7. marts 2011
 
Art og antal:
Trane (2)
Lokalitet:
Vesternasen syd for Skydebanen
Observatør:
Niels Hvid
Andet:
2 traner lettede - det tog lidt tid at få benene i gang
 
 
 
 
 
 
 
7. marts 2011
 
Art og antal:
Spurvehøg (1), Rødhals, Grønirsk + gengangere fra tidligere observationer
Lokalitet:
Rindby
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Spurvehøgen i haven igen. Den har sikkert fundet sig en god "slagterforretning" (red. bemærkning)
 
 
 
 
 
 
4.marts 2011
 
Art og antal:
Vibe (10), Storspove (2)
Lokalitet:
Rindby
Observatør:
Britt Schak Hansen
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
3.marts 2011
 
Art og antal:
Grågås (4), Knortegæs (19), Lysbuget Knortegæs (88), Gravand (80), Pibeand (67),
Gråand (105), Spidsand (16), Hvinand (10), Strandskade (1000), Storspove (520), Islandsk Rødben (52),
Hættemåge (30), Stormmåge (150), Sølvmåge (100)
Lokalitet:
Søjorden
Observatør:
Kim Fischer
Andet:
Obs er efter aftale med Kim taget fra DOF-basen, hvor Kim ofte lægger sine observationer ind.
2241 fugle fordelt på 14 arter har Kim fået øje på en ganske almindelig martsdag på Søjorden.
Det er da et flot natur sted lige udenfor døren i Nordby.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.marts 2011
 
Art og antal:
Vibe (3)
Lokalitet:
Ved møllerne
Observatør:
Lone Kruse
Andet:
Så er det forår
 
 
 
 
 
 
1.marts 2011
 
Art og antal:
Stor Tornskade (1)
Lokalitet:
Fanø Klitplantage
Observatør:
Søren Vinding, Torben Christensen, Johnny Bay
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
1.marts 2011
 
Art og antal:
Gulspurv (5), Fjeldvåge (1)
Lokalitet:
Halen
Observatør:
Søren Vinding, Torben Christensen, Johnny Bay
Andet:
 
 
 
 
 
 
 
1.marts 2011
 
Art og antal:
Lysbuget knortegås (100), Fjeldvåge (1), Råger (20), Sortkrage, Gråkrage, Gravand,
Gråand, Grågås (12)
Lokalitet:
Skideneng, Klingebjergvej
Observatør:
Søren Vinding, Torben Christensen, Johnny Bay
Andet:
 

 

 

Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Danmarks Naturfredningsforening
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion