Ugens Art Fanø

Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Observationer fra Fanøs natur - februar 2011

Vil du indberette observationer, så send en mail til kontakt@fanonatur.dk med nedenstående oplysninger

 
 
Art og antal:
 
Lokalitet:
 
Observatør:
 
Andet:
 

28. februar 2011
 
Art og antal:
Solsort (13) Stær (150), Skovsneppe (1) 
Lokalitet:
Sønderho
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Varmen er på vej. 150 Stære i præstegården høje træer. Skovsneppen kommer i skumringen i baghaven.

28. februar 2011
 
Art og antal:
Sjagger, Misteldrossel, Musvit, Bogfinke, Stær, Solsort, Gråspurv, Tyrkerdue, Spurvehøg (1)
Lokalitet:
Vestervejen
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Badende stær. En braddepande er alle tiders badekar for fugle. Den har den rigtige dybde.
Spurvehøgen kom og satte sig på plankeværket kl. 17.10

28. februar 2011
 
Art og antal:
Strandskader (mange), Rødben, Storspover
Lokalitet:
Søjorden fra færgen
Observatør:
Britt Schak Hansen
Andet:
Altid meget at se fra færgen

27. februar 2011
 
Art og antal:
Sanglærke, Grønirsk
Lokalitet:
Grønningen
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Syngende Sanglærke. Grønirsk i forårshumør

27. februar 2011
 
Art og antal:
Sangdrossel (4)
Lokalitet:
Grøndal sommerhusområde
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Sangdroslen løber i grøfterne langs Vesterengen

25. februar 2011
 
Art og antal:

Spurvehøg (1)

Lokalitet:
Vestervejen 2
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Samtlige små-fugle flygter pludselig til højre og venstre, solsorte gemmer sig i diverse tætgrenede buske = Spurvehøgen er på jagt

23. februar 2011
 
Art og antal:

Kvækerfinker (5), Sjagger (3), Musvitter, Grønirsk, Bogfinker, Huskader, Blåmejse, Solsorte og Gråspurve

Lokalitet:
Vestervejen 2
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Sjovt at observere Stæren, for når der er en mulig fare i haven, så flygter stæren hurtigt ind i kassen, vender rundt og kigger ud

23. februar 2011
 
Art og antal:
Spurvehøg (1)
Lokalitet:
Vestervejen 2
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
 Kl. 16.05. Stor flot hun Spurvehøg, (væsentlig større end den han der plejer at husere i vores have.)

22. februar 2011
 
Art og antal:     
Krondyr (5 - 10)
Lokalitet:         
Fanø Klitplantage
Observatør:
Ole Knudsen, Naturstyrelsen
Andet:
Krondyrene har skrællet bark af Skovfyr. I området med skrælningerne havde der været 5-10 dyr, et andet sted så jeg fod fra en rudel på 5 dyr, som var gået over nogle marker.

22. februar 2011
 
Art og antal:
Blåmejse (2), Musvit (2), Stær (1), Stær (6)
Lokalitet:
Labyrinten
Observatør:
Anne Boyhus
Andet:
Der var to Blåmejser og to Musvitter. Normalt kun én af hver. Foråret nærmer sig !!! de 6 Stære sad på naboens skorsten.

22. februar 2011
 
Art og antal:
Rådyr (1), Musvåge (2)
Lokalitet:
Grønningen østlige del
Observatør:
Anne Boyhus
Andet:
To forskellige musvåger. De havde forskellige tegninger. Rådyret lå og solede sig i læ af en klit

21. februar 2011
 
Art og antal:
Grønirsk (25), Solsort (11), Stær (9) , Spurvehøg (1), Rådyr (2)
Lokalitet:
Sønderho have
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Fuglene på foderbræt. Rådyr kom i skumningen for at spise tiloverstblevne solsikkefrø.

21. februar 2011
 
Art og antal:
Havørn (1)
Lokalitet:
Nordby
Observatør:
Kim Fisher
Andet:
Fløj nordvest om Nordby

20. februar 2011
 
Art og antal:

Adskillige Kvækerfinker, Musvitter, Bogfinker, Huskader, Solsorte og Gråspurve. Spurvehøg (1)

Lokalitet:
Vestervejen 2
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Spurvehøgen gæster Vestervejen 2 hver dag.

21. februar 2011
 
Art og antal:
Musvåge (1)
Lokalitet:
Nord for Pakhusbanken
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Muligvis den samme som dagen før. Den moppes af 4 - 5 krager

20. februar 2011
 til 27. februar
Art og antal:
Judasøre, Gul Fløjlsfod
Lokalitet:
Et eller andet sted på Fanø
Observatør:
Torben Christensen
Andet:
De to svampe er spisesvampe, så vi får nok ikke en nærmere stedsangivelse, men webmasteren har smagt dem. 

20. februar 2011
 
Art og antal:
Musvåge (1)
Lokalitet:
Nord for Pakhusbanken
Observatør:
Arne Harder
Andet:
 

20. februar 2011
 
Art og antal:
Knopsvane (2)
Lokalitet:
Rindby fiskesø
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 

20. februar 2011
 
Art og antal:
Havørn (1)
Lokalitet:
Halen
Observatør:
Kim Fisher
Andet:
Fløj mod Esbjerg havn og siden ind over vindmøllerne på Fanø

19. februar 2011
 
Art og antal:
Musvit, Grønirsk (mange), Bogfinke, Husskade, Gråkrage, Skovsneppe (1), Skovspurv
Lokalitet:
Sommerhusområdet Grøndal
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Spurvefuglene ved foderbræt

18. februar 2011
 
Art og antal:
Gråsisken (mange), Grønsisken, Musvit, Grønirsk (mange), Bogfinke, Husskade, Gråkrage, Skovsneppe (1)
Lokalitet:
Sommerhusområdet Grøndal
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Gråsisken, Grønirsk, Grønsisken fouragerede i Elletræet kogler.

18. februar 2011
 
Art og antal:
Misteldrossel (1), Ringdue (25-30)
Lokalitet:
Kallesbjergvej
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
 

18. februar 2011
 
Art og antal:
Ræv (1)
Lokalitet:
Bakkerne bag Vangled
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Tidlig morgen

18. februar 2011
 
Art og antal:
Spurvehøg (1), Sjakker (2), Ravn (1), Ringdue (2)
Lokalitet:
Vestervejen 2
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Spurvehøgen sidende på plankeværk. Ravn overflyvende men skrigende.

18. februar 2011
 
Art og antal:
Bogfinke (1), Solsort (1) Stær (2)
Lokalitet:
Sønderho by
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Bogfinke næsten fuld syngende. De skal lære det hver forår. Solsort med subsang. Stær på foderbræt

18. februar 2011
 
Art og antal:
Kortnæbbet Gås (50)
Lokalitet:
Ved Tempo Strandvejen
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Trækkende mod Syd

17. februar 2011
 
Art og antal:
Stær (1)
Lokalitet:
Vestervejen 2, Nordby
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Stæren går i stærekassen

17. februar 2011
 
Art og antal:
Sangsvane (11), Sanglærke (1)
Lokalitet:
Ved Skydebanen, Nordby
Observatør:
Arne Harder
Andet:
 

 

15. februar 2011
 
Art og antal:
Spurvehøg (1), Kvækerfinker (10), Stær (1), Musvit, Bogfinke, Solsort, Ringdue (2), Skovspurv, Gråspurv (mange)
Lokalitet:
Haven Vestervejen 2, Nordby
Observatør:
Arne Harder
Andet:
Spurvehøgen tog en småfugl i haven. Sidder med den i 2 minutter og flyver så med byttet.

14. februar 2011
 
Art og antal:
Kortnæbbet Gås (120)
Lokalitet:
Sønderho by
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Trækkende mod SØ

13. februar 2011
 
Art og antal:
Gråmåge 2K (1), Vibe (37), Grågås (4), Solsort(5)
Lokalitet:
Sønderho strand
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Viberne trak sydpå igen

13. februar 2011
 
Art og antal:
Storspover (25-30)
Lokalitet:
Søjorden, Nordby
Observatør:
Søren Vinding
Andet:
Trækkende forbi færgen

11. februar 2011
 
Art og antal:
Sanglærke
Lokalitet:
Skydebanen ved Grønningen
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Lærken er hørt syngende

 

11. februar 2011
 
Art og antal:
Sanglærke
Lokalitet:
Fanø Vesterhavsbad
Observatør:
Per Kjær
Andet:
Lærken er hørt syngende

9. februar 2011
 
Art og antal:
Sanglærke
Lokalitet:
Rindby Postvejen
Observatør:
Susanne og Arne Harder
Andet:
Lærken er hørt syngende

6. februar 2011
 
Art og antal:
Fiskehejre (4)
Lokalitet:
Gåsehullerne
Observatør:
Arne Harder
Andet:
 

6. februar 2011
Art og antal:
Vibe (4)
Lokalitet:
Sønderho Strand
Observatør:
Per Kjær
Andet:
 

5. februar 2011
Art og antal:
Bjergirsk (25)
Lokalitet:
Høneengen
Observatør:
Per Kjær
Andet:
 

4. februar 2011
Art og antal:
Snespurv (110), Hættemåge, Svartbag, Stormmåge, Kaspisk Måge (2), Sølvmåge (mange)
Dværgmåge (1), Alm. Ryle (1), Vandrefalk (1), Sortkrage, Gråkrage
Lokalitet:
Fanøs Strand
Observatør:
Kim Fisher, Søren Vinding, Steen E Jensen
Andet:
Vandrefalken fløj med bytte i fangerne - måske en Spurvehøg

4. februar 2011
Art og antal:
Lille Korsnæb (5)
Lokalitet:
Fanø Klitplantage
Observatør:
Søren Vinding, Steen E Jensen
Andet:

 
4. februar 2011
 
Art og antal:
Lokalitet:
Kallesbjergvej, Nordby
Observatør:
Kim Fisher, Søren Vinding, Steen E Jensen
Andet:
 

3. februar 2011
 
Art og antal:
Lysbuget knortegås (1)
Lokalitet:
Pakhusbanken, Nordby
Observatør:
Søren Vinding, Steen E Jensen
Andet:
 

3. februar 2011
 
Art og antal:
Bjergirsk (12)
Lokalitet:
Hønen. Sønderho
Observatør:
Søren Vinding, Steen E Jensen
Andet:
Fouragerede på vinterstandere af Klit-Natlys

 
30. januar 2011
 
Art og antal:
Stillids
Lokalitet:
Hønen. Sønderho
Observatør:
Per Alnor Kjær
Andet:
Se video af fuglen mens de fouragere på Klit-Natlys

 

Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Fugle og natur
Danmarks Naturfredningsforening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion