Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Troldand (Aythya fuligula) - Reiherente - Tufted Duck

Troldand er en relativ almindelig træk- og vintergæst på Fanø.


Troldand hun. Foto Søren Vinding.

Kendetegn

Troldanden er en dykand med en længde på 40-45 cm og et vingefang på 65-70 cm. Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og tydelig nakketop. Hannen i pragtdragt har en lang nakketop og er helt sort med hvide flanker og bug. Hunnen er mørkebrun med lysebrune flanker, lys bug og med en noget kortere nakketop. Når troldanden dykker starter den ofte med et lille hop. Ungfuglene ligner hunnen.

Findested p� Fan�

Ses langs kysterne, både på øst- og vestkysten.

Hvorn�r p� Fan�

Ses hovedsagelig mellem september/oktober og marts/april.

Naturhistorie

Troldanden lever af snegle, muslinger og orme, og kan også tage frø fra vandplanter. Arten raster om dagen og trækker ud og søger føde om natten.
Troldanden lever i søer, åer og ved kysten. I yngletiden træffes den oftest i mindre søer, men den uden for yngleperioden træffes i større flokke på dagrasteplader i søer og ved lavvandede kyster og i havnebassiner.

Kulturhistorie

"ser man hannen i nærheden med strittende top og de klare gule øjne midt i det sorte på hovedet kan den nok se noget troldagtig ud" (Folk og Fauna).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
NaturSydvest
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion