Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Klyde (Recurvirostra avosetta) - Säbelschnäbler - Avocet

Klyden er en fåtallig yngle- og en almindelig trækfugl på Fanø.


Klyde på engen øst for Nordby. Foto Søren Vinding

Kendetegn

Klyden er en stor vadefugl med lange blågrå ben og artsspecifik langt, tyndt, sort opadbøjet næb. Den har smukke sorthvide tegninger, med sort kalot og nakke, to sorte bånd fra vingeknoen, det ene op over ryggen, det andet ned og henover vingen, samt sorte vingespidser. Resten af fjerdragten er hvid.

Findested p� Fan�

Er knyttet til kysterne omkring Fanø, især østkysten med det lave vand. Yngler i kolonier, bl.a. på Keldsand.

Hvorn�r p� Fan�

De første fugle ankommer normalt i marts og de sidste trækker væk i september/oktober.

Naturhistorie

Klyden fouragerer på lavt vand, hvor den bevæger sig langsomt fremad, mens den på en meget karakteristisk facon bevæger det opadbøjede næb fra side til side. Herved skummer den vandoverfladen for smådyr.

Kulturhistorie

Klyden har fået øgenavnet "Skomageren" eller "Skomagerfugl" pga. sit lange, tynde, opadbøjet næb som minder om en skomagernål.
"To lange ben under en fornem krop med et finttegnet hoved og et hovent opstoppernæb - der er Tippernes harlekin" (Thorvald Kjær og Ib Paulsen).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
NaturSydvest
Dansk Ornitologisk Forening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion