Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Bjergirisk (Carduelis flavirostris) - Berghänfling - Twite

Bjergirisk er en almindelig træk- og vintergæst på Fanø.


Bjergirisk ved pakhusbanken. Foto Søren Vinding.

Kendetegn

Bjergirisk er en lille, stribet, gulbrun finkefugl. Struben er i modsætning til tornirisk ensfarvet brun. Har et meget tydeligt gulligt vingebånd, der er synligt på afstand. Hannen er rosa på overgumpen, mens hunner er brunstribet. Halen er lang og kløftet. Næbbet er gråt i sommerdragt og gult i vinterdragt.

Findested p� Fan�

Ses i åbne områder langs kysterne.

Hvorn�r p� Fan�

Ankommer normalt i oktober og trækker nordpå i marts/april.

Naturhistorie

Yngler på kystnære heder i Skandinavien. Store flokke ses på træk og overvintring i Danmark fouragerende på strandenge o.l. Overnatter på bygninger. Ofte i byer, havnearealer o.l.

Kordinater



Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Sump-hullæbe blomstrer - find den


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion