Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Sangsvane (Cygnus cygnus) - Singschwan - Whooper Swan

Sangsvanen er en fåtallig træk- og vintergæst på Fanø.


Sangsvane er en vintergæst i Vadehvet. Foto Søren Vinding.
Billedet er taget ved Sneum å.

Kendetegn

Sangsvane ligner knopsvanen og har som denne helt hvid fjerdragt. Sangsvanens næb er dog gult og sort, hvor næbbets gule områder går ned forbi næseboret og fylder mindst halvdelen af næbbet. Den har ikke nogen knop på næbbet og profilen er mere trekantet end knopsvanens. Halsen holdes lige i modsæt modsætning til knopsvanens S-form. I modsætning til knopsvanen fremkalder vingerne hos sangsvane ingen lyd i flugten. Når sangsvanen ligger på vandet flugter halen mere med vandfladen end hos knopsvane, hvor halen stritter mere opad. Sangsvanens kald er højt og trompeterende og meget karakteristisk. Ungfuglene er bleggrå med rosa næb, hvor kun den yderste spids er sort.

Findested p� Fan�

Ses på trækket og om vinteren langs kysterne.

Hvorn�r p� Fan�

De første ses som regel i oktober og de sidste i løbet af april.

Naturhistorie

Sangsvane er planteæder og spiser både vand- og landplanter. Sangsvanen er en art man primært ser på fastlandet om vinteren, hvor de fouragerer i store flokke på marker med vinterafgrøder og overnatter i søer eller ved lavvandede kyster. Den er en meget sjælden ynglefugl i Danmark.

Kulturhistorie

"Klokkeklang i rene, vemodige toner...svanerne langt bort i de åbne våger, på den øde, snedækte fjord klukker og tuder i kor. Om nød og farer synger de...som en stadig strøm af vemod glider vinterens ubønhørlige tilskikkelser hen for dem" (Svend Fleuron).

Links

Knopsvanen på FanøNatur
Pibesvanen på FanøNatur

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Danmarks Naturfredningsforening
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion