Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Skestork (Platelea leucorodia) - Löffler - Spoonbill

Skestorken er en fåtallig sommergæst på Fanø.


Skestorke på Nordspidsen. Op til 18 er talt. Det tyder på at stedet er vigtigt for de ynglefugle, som yngler på Langli. Foto Kim Fischer

Kendetegn

Skestorken er umiskendelig med sin hvide fjerdragt og sit lange skeformede næb. Adulte har nakketop, gul plet på struben, orangegult bælte på brystet og næsten helt sort næb med gul spids. Juvenile har rosa næb, grålige ben og rent hvid fjerdragt med sorte spidser på håndsvingfjerene. Flyver med strakt hals i modsætning til de hvide hejrer og har stive, men ikke dybe vingeslag afbrudt af perioder med glideflugt.

Findested p� Fan�

Kan ses fouragere både ved Sønderho, Søjord og især i tidevandsrenderne på nordspidsen og på Grønningen.

Hvorn�r p� Fan�

Det er som regel ynglefugle fra Langli som ses på Fanø i yngletiden fra april til august.

Naturhistorie

Ynglede for mange år siden enkelte gange i Danmark. Er nu en regelmæssig ynglefugl i Vest- og Nordjylland. De danske ynglefugle kommer fra kolonierne i Holland.
Skestorken er egentlig ikke en stork, men tilhører ibis-familien. Den bruger sit skeformede næb til at fange krebs og smådyr med. Fangsten foregår ved at fuglen vandrer stille og roligt af sted på lavt vand, mens den fører sit næb fra side til side i vandet.

Video

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
NaturSydvest
Danmarks Naturfredningsforening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion