Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Lærkefalk (Falco subbuteo) - Baumfalke - Hobby

Lærkefalken er en fåtallig trækgæst på Fanø.


Lærkefalk trækkende ud ved Fanøs sydspids, Hønen. Foto Kim Fischer.

Kendetegn

Lærkefalken er noget større end tårnfalken. Den er meget elegant med lange, slanke vinger, som minder om mursejlervinger, og forholdsvis kort hale. Oversiden er ensfarvet skiffersort uden kontraster på vingerne og uden tværbånd på halen. Undersiden er hvidlig med sorte længdestriber på kroppen, med lyse tværbånd på halen og meget tæt, mørk stribning på vingeundersiderne, der på afstand ser ensfarvede mørke ud. "Bukser" og undergump er hos adulte orangerøde. Hoved har sortbrun pande, isse og nakke og lang, smal skægstribe som kontrasterer mod hvid kind og strube. Juvenile fugle har mere brunlig ryg og gulbrune bukser og undergump.

Findested p� Fan�

På trækket ses den ofte jagende over moser og kær og i åbne områder med spredt bevoksning. Yngler i åbne skove.

Hvorn�r p� Fan�

De første dukker op midt i april/starten af maj og om efteråret ses den i august/september.

Naturhistorie

Der yngler ikke ret mange lærkefalke i Danmark længere. Den var lokalt almindelig i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet, især på Sjælland. Den elsker guldsmede som den behændigt fanger i luften over moser og småsøer.

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Sump-hullæbe blomstrer - find den


Vejret på Fanø

Foreninger
FanøNatur på flickr
Danmarks Naturfredningsforening
NaturSydvest
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion