Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Allike (Corvus monedula) - Dohle - Jackdaw

Alliken er en meget almindelig ynglestand- og trækfugl på Fanø.


Alliker over Sønderho. Foto Viktor Mølsted.

Kendetegn

Alliken er en lille kragefugl den er tydeligt mindre en kragerne og rågerne. Den er matsort med grå kinder og nakke. I flugten har den hurtigere vingeslag end andre kragefugle. Den har desuden lyse øjne og kort næb.

Findested p� Fan�

På trækket kan den ses overalt på Fanø. Som ynglefugl ses den næsten udelukkende i områder med bygninger og beboelse.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses året rundt.

Naturhistorie

Alliken er en udpræget flokfugl. Alliker sover sammen med andre kragefugle udenfor yngletiden. Fanøs kragefugle overnatter sammen med deres artsfæller i Vognsbølparken i Esbjerg. Kommer man med den rigtige færge om morgenen eller om aftenen kan man se Fanøs kragefugle flyve fra og til overnatningspladserne i Esbjerg.
Alliken yngler i plantagen, hvor de yngler i huller i gamle træer.

Kulturhistorie

Alliken har flere dødsfald på samvittigheden. Den yngler bl.a. i skorstene og i redekasser. Har de lavet en rede i en skorsten, kan dette føre til kulilteforgiftning, når beboerne tænder op i brændeovnen og ikke er opmærksom på, om aftrækket i skorstenen er godt nok. Det er derfor meget vigtig, at man har installeret en allikerist i sin skorsten.
Blandt vore fugle må alliken være den tidligste påviste kulturledsager, her i landet begyndte den sandsynligvis at yngle i bronzealderen, hvor den kunne finde føde på bøndernes marker i skovrydninger.

Video

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
NaturSydvest
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion