Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Sand-Hjælme (Ammophila arenaria) - Strandhafer - European marram grass - European beachgrass

Dette græs er åben for beskrivelse. Har du lyst til at skrive om arten, er du velkommen. Leksikon skrives efter en bestemt skabelon. Du kan få en skabelon ved at sende en mail til kontakt@fanonatur.dk


Fanøs strand, med sand-hjælme. Foto Christine Pusch

Kendetegn

Sand-Hjælme er en flerårig græsart med en tueformet, men senere også fladedækkende vækstform.
De grundstillede blade er delvist indrullede og linjeformede med fint tandet (skarp) kant og lang spids. Begge bladsider er lyst blågrå.
Blomster i småaks, der tilsammen danner en cylindrisk endestillet dusk.
Har et grenet rodnet af underjordiske stængler, som kan binde sandet i klitterne

Findested p� Fan�

Findes i den hvide klit langs Fanøs Nordsø strand og i klitter inde på øen.

Hvorn�r p� Fan�

Blomstre i juli og august.

Naturhistorie

Sandhjælme trives bedst og blomstrer rigeligt, hvor sandpålejring er kraftig. Den svækkes hvis der ikke sker sandtilførsel som f.eks. i den grå og grønne klit.

Kulturhistorie

Sand-hjælme har været anvendt som klitdæmpende planter for at forhindre sandflugt. I dag laver man ikke meget klitdæmpning.

Det latinske navn "Ammophila" betyder sandelskende. Artsnavnet, "arenaria" betyder voksende i sand.

Kordinater

Ugens Art Fanø
Sump-hullæbe blomstrer - find den


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
NaturSydvest
Dansk Ornitologisk Forening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion